Įgyvendinami projektai

Teritorinio bendradarbiavimo projektas "Verslumo kodas Aukštaitijoje"

Molėtų rajono vietos veiklos grupė  "Keisdamiesi keičiame" kartu su partneriais Molėtų miesto vietos veiklos grupe "Molėtų aitvarai", Utenos regiono vietos veiklos grupe, Švenčionių rajono vietos veiklos grupe „Švenčionių partnerystė“ ir asociacija „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“ įgyvendinta teritorinio bendradarbiavimo projektą "Verslumo kodas Aukštaitijoje".

Projekto tikslas - regionuose gyvenančių jaunų žmonių socialinės ir ekonominės atskirties mažinimas ugdant verslumą, lyderystę bei skatinant išnaudoti savanorystės teikiamas galimybes.

Projekto tikslinė grupė – projekto partnerių teritorijose gyvenantys jauni žmonės (14 - 40 m.). Dalyvauti projekte lygias galimybes turės visi teritorijų gyventojai, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, religinių įsitikinimų, lytinės orientacijos, socialinės padėties. 

Projekto metu vyks 13 renginių, kuriuose iš viso dalyvaus 290 dalyvių

Konferencija - forumas  “Socialiai atsakingas verslas ir inovacijos regionuose” Molėtų mieste supažindins su projektu, būsimomis projekto veiklomis, sėkmingais jaunimo verslų mažesniuose regionuose pavyzdžiais, esamomis pagalbos priemonėmis ir galimybėmis pradedant verslą.  

Verslumo mokymuose jauniems žmonėms (14-40 m.), kurie vyks po vienus mokymus Molėtų, Utenos ir Švenčionių rajonuose, iš viso 45 jauni žmonės iš visų projekto partnerių teritorijų gaus teorinių žinių ir praktinių įgūdžių kaip padėti bei vykdyti verslą, kokie reikalavimai, dokumentai reikalingi, atskaitomybė ir pan. 

Trijų dienų trukmės lyderystės ir verslumo stovykloje „Inovatorių slėnyje“ 30 jaunų žmonių iš visų projekto partnerio teritorijų mokysis atpažinti ir tobulinti savo kaip lyderio savybes bei kompetencijas, generuoti bei vystyti verslumo idėjas,  kurti verslo planus, susipažinti su sėkmingus verslus jau įkūrusiais bendraamžiais, užmegzti ryšius.

„Startuolių laboratorijos“ metu „Aukštaitijos verslo centre“ dalyviai, kurie ankstesnių projekto veiklų metu jau bus išgryninę savo verslo idėjas (iš viso 15 dalyvių iš visų partnerių teritorijų), 2 dienas su profesionalų pagalba kurs verslo planus, mokysis rinkodaros ir kitų subtilybių, reikalingų sėkmingam verslo startui. Laboratorijos metu bus išrinkti geriausių verslo idėjų nominantai ir baigiamojo renginio metu įteikti motyvaciniai prizai - teminės knygos. 

Mokymai bendruomenėms apie darbą su jaunimu, verslumą, savivertę ir savęs pateikimą (po 1 mokymus Molėtų, Utenos ir Švenčionių rajonuose, iš viso 45 dalyviai iš visų partnerių teritorijų) įgalins vietos bendruomenes stiprėti įtraukiant jaunus žmones aktyviai veiklai per savanorystę, verslumą, bendradarbiaujant su jaunais žmonėmis kuriant ir įgyvendinant vietos bendruomenės, rajono, regiono plėtros procesus. 

4 h trukmės informaciniai renginiai - diskusijos “Savanorystės galimybės ir nauda” “gyvosios bibliotekos” metodu padės jauniems žmonėms išgryninti savanorystės dėka įgyjamų žinių, įgūdžių ir kompetencijų praktinę naudą. Šie renginiai vyks po 1 Molėtų, Utenos rajonuose ir Švenčionių mieste ir juose iš viso dalyvaus 45 dalyviai, atstovausiantys visų projekto partnerių teritorijas.

Taip pat bus sudaryti kiekvienoje iš projekto partnerių teritorijų veikiančių ir vietinei savanorystei priimančių organizacijų bei įstaigų tinklai, registracijos galimybės per dalyvaujančių VVG internetinius puslapius. Tokiu tikslu bus atnaujinti/sukurti (vienas iš partnerių kol kas neturi savo internetinės svetainės) visų 5 dalyvaujančių VVG internetiniai puslapiai, kad jaunimui būtų lengviau atsirinkti informacijos pertekliuje ir išdrįsti pradėti nuo savo gyvenamos vietovės. Taip pat, atnaujinus/sukūrus internetines svetaines visų 5 VVG veiklų viešinimas taps efektyvesnis, patrauklesnis jaunimui ir padės aktyviau įtraukti potencialius vietos projektų pareiškėjus. 

Baigiamoji konferencija – forumas Molėtuose apibendrins ir pristatys projekto metu pasiektus rezultatus, geriausias verslo idėjas. 

Kviečiame sekti informaciją apie atskirus projekto renginius ir registruotis dalyvauti.

Projektas finansuojamas pagal Teritorinio bendradarbiavimo projektų, teikiamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės "LEADER programa" veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ .

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai
2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras
2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius