Naujienos

Baigtas įgyvendinti vietos projektas „Pažink. Gamink. Ragauk.“

Baigtas įgyvendinti vietos projektas „Pažink. Gamink. Ragauk.“

Visuomeninė organizacija “Alantos bendruomenės centras“  kartu su partneriu Aukštaitijos profesinio rengimo centru įgyvendino projektą “Pažink. Gamink. Ragauk.” pagal vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija  2014-2020 m.“ priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-7, iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Skirta paramos suma - 13 606 Eur. Skaityti plačiau 

Projekto lėšomis įrengta Alantos bendruomenės vaikų dienos centro „Daigelis“ virtuvė, nupirkta baldai,  įranga. Buvo suorganizuota 17 renginių, propaguojančių vaikų ir jaunimo sveiką gyvenseną, sveiko maisto kultūrą ir savanorystę. Projekto metu vyko projekto pristatymo renginiai, edukacinės išvykos į ūkius, sveikuoliško šeimos (draugų) sumuštinio konkursai, praktinės edukacijos- degustacijos Balninkų, Inturkės, Giedraičių, Alantos bendruomenių vaikams, jaunimui, tėvams.

Vykusios veiklos, renginiai paskatino  vaikus daugiau domėtis sveika mityba, pažinti produktus, susipažinti su gaminimo procesu, ragauti sveikuoliškus patiekalus.  Įrengta virtuvė vaikų dienos centre suteikia galimybes gamintis nesudėtingus sveikus patiekalus, ugdytis gyvenimo ir socialinius įgūdžius. Dėkojame visiems savanoriams, kurie aktyviai ir geranoriškai prisidėjo prie projekto įgyvendinimo veiklų.

                                                        Projekto vadovė  Dalia Žygelienė

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.11.04)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2021 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2021 metais ir ateities planai

2021 -ųjų metų pradžia buvo gana intensyvi: sausio pabaigoje pasibaigusiam 9 kvietimui buvo gautos 22 vietos projektų paraiškos, vasario pabaigoje pasibaigusiam 10 kvietimui buvo gauta dar 1 paraiška. Taip pat įvyko 11 ir 12 kvietimai teikti vietos projektus, kurių metu buvo pateiktos dar 6 vietos projektų paraiškos. Taigi, viso per metus buvo surinkta 29 vietos projektų paraiškos.  Plačiau.

Patvirtinti Kvietimo Nr.9 ir Kvietimo Nr. 12 projektai

Patvirtinti Kvietimo Nr.9 ir Kvietimo Nr. 12 projektai

2021 m. gruodžio 22 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-403 patvirtinti:

  • Kvietimo Nr.9 Juozo Saukaičio pateiktas vietos projektas "Naujo verslo steigimas Molėtų VVG teritorijoje" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-17-2021/42VS-PV-21-1-00996-PR001. Projektas pateiktas pagal priemonę “Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 skiriama iki 52 595,00 Eur dydžio parama su 70 proc. paramos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 44 705,75 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 7 889,25 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. Plačiau apie projektą skaitykite 
  • Kvietimo Nr.12 Sodela VšĮ pateiktas vietos projektas "Alantos vaisių surinkimo ir paslaugų centras" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DJ-12-1-2021/42VS-PV-21-1-08078-PR001. Projektas pateiktas pagal priemonę „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 skiriama iki 46 530,00 Eur dydžio parama su 95 proc. paramos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 39 550,50 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 6 979,50 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. Plačiau apie projektą skaitykite

 

 

Renginių kalendorius