Naujienos

VVG Valdybos posėdis

VVG Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus valdybos posėdis

nuo 2022.01.24 iki 2022.01.27.

Detalesnė informacija.

Šiandien, sausio 21 d., VVG administracija dirba nuotoliu.

Pasibaigė kvietimas Nr. 13

Pasibaigė kvietimas Nr. 13

2022 m. sausio 14 d. pasibaigė kvietimo Nr.13 galiojimo laikas teikti paprastus kaimo vietovių projektus, pagal įgyvendinamą vietos plėtros strategiją "Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m."

Kvietimo metu gavome 8 paraiškas pagal priemones:

  • „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas”, kodas “LEADER-19.2-SAVA-3“ gauta 1 paraiška;
  • „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 gauta 2 paraškos;
  • Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą”, kodas “LEADER-19.2-SAVA-10” gauta 5 paraiškos.

Prasideda 14 kvietimas teikti vietos projektus

Prasideda 14 kvietimas teikti vietos projektus

pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“.

Kvietimas galioja nuo nuo 2022 m. sausio 10 d. 8:00 val. iki 2022 m. vasario 28 d. 15:00 val.

Kvietimo dokumentai čia.

2022 metais numatomi kvietimai teikti vietos projektus:

2022 metais numatomi kvietimai teikti vietos projektus:

14 kvietimas priemonei „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 (kvietimas numatomas nuo 2022.01.10 iki 2022.02.28);

15 kvietimas visoms likusioms lėšoms 2-ojo prioriteto priemonėms: LEADER-19.2-SAVA-8; LEADER-19.2-SAVA-9; LEADER-19.2–SAVA-10; LEADER-19.2-SAVA-3, jeigu tokių bus (kvietimas numatomas nuo 2022-04-01 iki 2022-05-06) - kvietimas vyks, jeigu bus likę lėšų likučių kurioms nors iš šių priemonių;

16 kvietimas priemonei  „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8-EURI (kvietimas numatomas nuo 2022-07-01 iki 2022-08-05).

Taip pat primename, kad šiuo metu dar galioja (iki sausio 14 d.) 13 kvietimas.

VVG Valdybos posėdis

VVG Valdybos posėdis

Kviečiamas valdybos posėdis

2021.12.14 nuo 16:00 val.

Detalesnė informacija.

Kvietimas teikti vietos projektus

Kvietimas teikti vietos projektus

Skelbiamas kvietimas Nr. 13 teikti vietos projektus pagal priemones:

 

  •    „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3;
  •    „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9;
  •    „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10.

Kvietimas galioja nuo nuo 2021 m. gruodžio 7 d. 8:00 val. iki 2022 m. sausio 14 d. 15:00 val.

Kvietimo dokumentai

Informacija apie kvietimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadieniais iki 15.45 val.):
1. El. paštu: moletuvvg@gmail.com.
2 Telefonais: 8-383 51061, +370 683 07866 (administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė), +370 683 07877 (administratorė Janina Leišienė).


 

VVG Valdybos posėdis

VVG Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus valdybos posėdis

nuo 2021.11.29 iki 2021.12.03.

Detalesnė informacija.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams

Spalio 26 d. Molėtų rajono viešosios bibliotekos konferencijų salėje įvyko mokymai „Darbo vietų administravimas vietos projektuose".

Plačiau skaitykite.

Mokymai pareiškėjams ir vykdytojams

Mokymai pareiškėjams ir vykdytojams

Spalio 26 d. 9:00 - 17:00 val. Molėtų r.savivaldybės viešosios bibliotekos konferencijų salėje

adresu Inturkės g. 4, Molėtai (IV aukštas)vyks mokymai vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams "Darbo vietų administravimas vietos projektuose". 

Mokymus veda lektorė Rūta Globytė - advokatė, darbo teisės specialistė.

Taip pat, mokymų metu bus pateikta informacija apie Užimtumo tarnybos subsidijavimo programas įdarbinant bedarbius. 

Registracija iki spalio 24 d. el.paštu moletuvvg@gmail.com

Asmenims nuo 16 m. būtina turėti Galimybių pasus.

Renginio dienotvarkė:

 

1 2 3 ... 31

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.11.04)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2021 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2021 metais ir ateities planai

2021 -ųjų metų pradžia buvo gana intensyvi: sausio pabaigoje pasibaigusiam 9 kvietimui buvo gautos 22 vietos projektų paraiškos, vasario pabaigoje pasibaigusiam 10 kvietimui buvo gauta dar 1 paraiška. Taip pat įvyko 11 ir 12 kvietimai teikti vietos projektus, kurių metu buvo pateiktos dar 6 vietos projektų paraiškos. Taigi, viso per metus buvo surinkta 29 vietos projektų paraiškos.  Plačiau.

Patvirtinti Kvietimo Nr.9 ir Kvietimo Nr. 12 projektai

Patvirtinti Kvietimo Nr.9 ir Kvietimo Nr. 12 projektai

2021 m. gruodžio 22 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-403 patvirtinti:

  • Kvietimo Nr.9 Juozo Saukaičio pateiktas vietos projektas "Naujo verslo steigimas Molėtų VVG teritorijoje" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-9-17-2021/42VS-PV-21-1-00996-PR001. Projektas pateiktas pagal priemonę “Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 skiriama iki 52 595,00 Eur dydžio parama su 70 proc. paramos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 44 705,75 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 7 889,25 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. Plačiau apie projektą skaitykite 
  • Kvietimo Nr.12 Sodela VšĮ pateiktas vietos projektas "Alantos vaisių surinkimo ir paslaugų centras" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DJ-12-1-2021/42VS-PV-21-1-08078-PR001. Projektas pateiktas pagal priemonę „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 skiriama iki 46 530,00 Eur dydžio parama su 95 proc. paramos intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  lėšos sudaro iki 39 550,50 Eur, t.y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 6 979,50 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos. Plačiau apie projektą skaitykite

 

 

Renginių kalendorius