Naujienos

Tarptautinė konferencija "Tinklaveika veikia"

Tarptautinė konferencija "Tinklaveika veikia"

Rugsėjo 13-14 dienomis Lietuvos kaimo tinklas organizavo tarptautinę konferenciją "Tinklaveika veikia". Rugsėjo 13 dieną konferencijos dalyviai pasklido po Lietuvą: Vilniaus, Širvintų, Ukmergės, Molėtų ir Ignalinos, Švenčionių kryptimis. Iš viso buvo sudaryti 4 maršrutai, kurių tikslas pristatyti 2007-2013 metų finansinio laikotarpio LEADER programos vykdytus projektus. Projektai turėjo būti atrinkti pagal tokias temas: "Vietiniai ištekliai ir verslumas", "Tradicijos ir inovacijos = harmonija", "Gyvenimo kokybės gerinimas ir įtraukiančios bendruomenės kūrimas", "Jaunimas". Molėtų VVG pasiūlė penkis projektus, kurie atitiko visas temas. Plačiau apie konferencijos dalyvių viešnagę Molėtuose skaitykite

Esame dėkingi Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro Direktorei Daivai Kulienei, Tradicinių amatų centro "Meniškas kaimas"  pirmininkei Linai Dieninei, Molėtų krašto muziejaus direktorei Viktorijai Kazlienei, vienuolyno muziejaus vedėjai Virginijai Bareikienei ir muziejininkei Jūratei Dirmienei, Balninkų seniūnijos seniūnei Virginijai Pusvaškienei, daugiafunkcinio centro"Kaimynystės namai" vadovei Vilijai Budrionienei už pagalbą, pristatant Molėtų rajoną ir įgyvendintus LEADER vietos projektus.

Temą „Vietiniai ištekliai ir verslumas“ iliustravo 2 projektai. Pirmasis projektas buvo pristatytas susitikime su Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojais. Direktorė D.Kulienė pristatė įgyvendintą vietos projektą „Turizmo informacinės sistemos plėtra Molėtų rajono kaimiškose teritorijose“ ir jo rezultatus, kurie buvo pasiekti bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis, seniūnijomis, kitomis rajone veikiančiomis institucijomis. Projekto metu surinkta, susisteminta ir sukurta duomenų bazė apie kultūrinius, istorinius, archeologinius ir kt. turizmo išteklius Molėtų rajone. Naudojantis surinkta informacija kiekvienoje seniūnijoje įrengti informaciniai stendai ir išleistas reprezentacinis leidinys. Suorganizavus gidų kursus, parengti 36 gidai. Atnaujinta internetinė svetainė www.infomoletai.lt, įdiegiant modernią valdymo sistemą, informacijos pateikimo modulius bei sukuriant skiltį kaimo bendruomenėms. Įsigyta biuro įranga. Konferencijos  dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Molėtų rajono istorija virtualiame ture/edukacijoje „Molėtai kitaip“ ir įsigyti suvenyrų. Šiuo projektu negalima nesidžiaugti, nes tęstiniai darbai savo reikšmingumu krašto verslui ir rajono įvaizdžiui nepaliko abejingų. TVIC gavo pasiūlymą bendradarbiauti su VVG iš Lenkijos, siekiančios Gdynės regione kurti turizmo ir verslo informacijos centrą.

Antrasis susitikimas įvyko su tradicinių amatų centro "Meniškas kaimas" bendruomene. Pirmininkė L.Dieninė pristatė 2012-2014 m. įgyvendintą vietos projektą „Pastato, esančio Bebrusų kaime, rekonstrukcija ir pritaikymas vietos gyventojų bendruomenės reikmėms“ ir centro vykdomas veiklas. Projekto metu buvo rekonstruotas pastatas, kuriame „Meniškas kaimas“ vykdo savo veiklą. Rekonstrukcijos metu buvo vykdomi darbai, kurių atlikimo būtinybė yra didžiausia: pakeistas pastato stogas, pakeisti langai ir durys, atliktas pastato apšiltinimas, suremontuotos vidaus patalpos buvo pritaikytos bendruomenės narių renginiams, mokymams ir kitai veiklai organizuoti, pakeista elektros instaliacija, įrengtas geoterminis šildymas. Pristatant bendruomenę buvo padainuota lietuvių liaudies daina, kuri labai sujaudino visą grupę.

Temą ,,Tradicijos ir inovacijos = harmonija“ iliustravo Molėtų krašto muziejaus įgyvendintas vietos projektas „Videniškių vienuolyno amatų centro kūrimas“.

Susitikimas Videniškių vienuolyno muziejuje su Molėtų krašto muziejaus darbuotojais vyko itin jaukioje aplinkoje, nes Molėtų krašto muziejaus direktorė V.Kazlienė, Vienuolyno muziejaus vedėja V.Bareikienė ir darbuotoja J. Dirmienė ne tik jautriai ir nuoširdžiai džiaugėsi projekto rezultatais, bet ir sušildė svečius vietos žolelių arbata, nuostabiai pakvipusia vienuolyno celėse, o edukacinėse programose dalyvavusiems komunikantai ir kvepiančios medumi originalios žvakės tapo mielais suvenyrais. Projekto rezultatai: projekto metu buvo atlikti pirmo ir antro aukštų pastato remonto darbai. Įsigyta įvairių priemonių ir įrangos, baldų, reikalingų amatams demonstruoti. Šiame muziejuje demonstruojami trys tradiciniai amatai: tradicinių renginių organizavimo amatas, komunikantų kepimo amatas, žvakių liejimo amatas.

Temą ,,Gyvenimo kokybės gerinimas ir įtraukiančios bendruomenės kūrimas“ iliustravome projektu, kurį vykdė Balninkų bendruomenė. Susitikimas vyko viešosios įstaigos universalaus daugiafunkcinio centro "Kaimynystės namai" patalpose su Balninkų kaimo bendruomene ir seniūne V.Pusvaškiene. Šiame susitikime buvo pristatyti du įgyvendinti vietos projektai: projektas „Molėtų rajono Balninkų gyvenvietės viešosios infrastruktūros sutvarkymas“, kurio rezultatai: sutvarkytas miestelio centre esantis mokyklos sodas ir Alaušo ežero pakrantės teritorija, įrengti pėsčiųjų takai, persirengimo kabinos, tualetas, pastatyta pavėsinė, koplytstulpis, suolai, šiukšliadėžės, apžvalgos aikštelė, įrengtas apšvietimas, sutvarkytas sodas, įsigyta teritorijos žaliųjų plotų priežiūrai vejapjovė.

Antrasis projektas „Įvairiapusės jaunimo saviraiškos plėtojimas Balninkų bendruomenėje“ atitiko temą ,,Jaunimas“. Projekto rezultatai: įrengta daugiafunkcinė sporto aikštelė, vykdomos įvairios sportinės varžybos – turnyrai, įvyko dvi išvykos į Anykščius ir Druskininkus. Įsigytas sportinis inventorius ir projektorius. Projektą įgyvendino VO „Balninkų bendruomenės centras“. Projektą pristatė daugiafunkcinio centro vadovė V.Budrionienė.

Tarptautinėje konferencijoje svečių susilaukėme tikrai nemažai: M.Korsakas (Širvintų rajono vietos veiklos grupė, Lietuva); A.Vaidotienė (Kėdainių rajono vietos veiklos grupė, Lietuva), M.Maastik (Rural Economy Research Centre, Estija), P.Kacprzykowski (Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej", Lenkija), P.Świderski (Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej", Lenkija), N.Donnell (Derry & Strabane Rural Partnership, United Kingdom), W.King (Causeway Coast and Glens LAG, United Kingdom), A. Markuszewska (Foundation of Assistance Programmes for Agriculture FAPA, Lenkija) , L.Kružinauskienė (Vilkaviškio krašto VVG, Lietuva), R.Kneizevičienė (Sūduvos vietos veiklos grupė, Lietuva), K.Hindriks (Ministry of Rural Affairs, Estija), J.Vaičiūnienė (LR žemės ūkio ministerija, Lietuva), T.Didžiulis (Programos Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centras, Lietuva), G.Abaja (Ziemeļkuzemes biznesa asociācija, Latvija), L.Kuziak (Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny", Lenkija). J.Känninen (Kehittämisyhdistys Kalakukko ry, Suomija), I.Venciulytė (LR žemės ūkio ministerija, Lietuva), J.Stakėnienė (LR žemės ūkio ministerija, Lietuva), S.Stanynas (Marijampolės vietos veiklos grupė, Lietuva), S.Stonys (Vietos veiklos grupė Pagėgių kraštas, Lietuva), I.Čivinskienė (Vilkaviškio krašto VVG, Lietuva), L.Cīrule (Public and private partnership "Land in Bloom",  Latvija), Š.Navickaitė-Dulaitienė (LRV kanceliarija, Lietuva), S.Valiulienė (LR žemės ūkio ministerija, Lietuva), D.Belevičienė (LR žemės ūkio ministerija, Lietuva), D.Liutikas (LR žemės ūkio ministerija, Lietuva).

Svečių grupę lydėjo V.Navickienė, Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ administravimo vadovė. Projektų maršrutų programą parengė J.Leišienė, Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“  administratorė.

Nuoširdžiai dėkojame visiems renginio dalyviams, šeimininkams už dėmesį mūsų kaimo žmonėms, už savanorystę, kuri taip gražiai keičia kaimą.

Molėtų VVG informacija

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

2019 metai Molėtų r. vietos veiklos grupei, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, išties buvo darbingi. Po 2018 metų vietos projektų paraiškų vertinimo „kamščio“ per 2019 metus buvo įvertinta ir pasirašyta vietos projektų vykdymo paramos sutarčių su vietos projekto vykdytojais 908 284,00 eurų paramos sumai. Tai sudaro 69 proc. visų Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Startavo 17 vietos projektų: 5 socialinio verslo projektai pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“; 3 projektai kuriantys bendradarbiavimo tinklus pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“; 4 verslo projektai pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“; 1 vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui skirtas projektas pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“; 4 regioninį produktą kuriantys projektai pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

                       Trys vietos projektai tais pačiais metais jau sėkmingai įgyvendinti. VšĮ „Bendrystės centro“ įgyvendinto projekto metu buvo sukurta nauja 3 val. edukacija „Vilna sušildys ir aprengs“, pristatanti visą vilnos kelią nuo pat pradžios iki pagaminto gaminio. Jos metu pasakojama istorija apie avininkystės atsiradimą Lietuvoje, vilnos skirstymą pagal rūšį ir storį bei jos savybes, avies kirpimo, vilnos karšimo ir verpimo subtilybės. Edukacijos metu kiekvienas dalyvis pasigamina pasirinktą gaminį.

 

Asociacijos „Polkutė“ įgyvendinto projekto metu sukurta smagi muzikinė edukacija „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas“. Įvykdytos regioninio produkto rinkodaros priemonės: sukurta svetainė, edukacinės programos video anonsas, interaktyvi pramoga liaudies dainos karaoke ir atliekamų kūrinių 6 video įrašai; sukurta grafinė novelė apie tradicinį muzikavimą. Suorganizuoti renginiai kaimo bendruomenėse, kuriuose pristatyta edukacinė programa. Šių įgyvendintų projektų rezultatai stiprina Molėtų krašto patrauklumą, konkurencingumą bei vietos gyventojų ir organizacijų materialinį suinteresuotumą puoselėti savo krašto etnokultūrą ir bendruomeniškumą.

  VšĮ „Idėjų medis“ įgyvendintas vietos projektas skirtas vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui. Šio projekto įgyvendinimo metu suorganizuotos 3 stovyklos-dviračių žygiai, bendruomenėse padaryti geri darbai, prisidėta organizuojant miestelių šventes seniūnijose. Visose šiose veiklose sudalyvavo 60 įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo iš Molėtų rajono. Projekto metu dalyviai stiprino ne tik tam tikrus profesinius įgūdžius, dalyvavo žygiuose-stovyklose, bet ir ugdė bendruomeniškumą bei savanorystę.

Darbų padaryta nemažai, bet atsipūsti negalima. 2020 metais laukia visų Lietuvos kaimo vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo vertinimo metai. Bus vertinamas strategijų įgyvendinimo progresas. Planuojama skelbti 4 kvietimus pagal Vietos plėtros strategijos pirmojo prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ ir antrojo prioriteto „Novatoriško plėtros ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemones. Pirmasis kvietimas jau bus skelbiamas sausio pabaigoje, kuris kvies teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ar kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“; Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Antrasis kvietimas planuojamas balandžio mėnesio pradžioje. Šio kvietimo metu kviesime teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Dar vienas kvietimas planuojamas birželio pradžioje, kurio metu galima bus teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Paskutinis ketvirtas kvietimas planuojamas rugpjūčio mėnesį, kurio metu bus galima teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Plačiau apie vietos plėtros strategijos priemones galite rasti mūsų internetiniame puslapyje www.moletuvvg.lt. Informacija taip pat teikiama telefonais 8-383 51061; +370 683 07877, el paštu moletuvvg@gmail.com arba galite atvykti adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai

Kviečiame bendruomenes, NVO, verslo atstovus sekti spaudą ir pasirodžius kvietimams būti aktyviais teikiant vietos projektų paraiškas bei tokiu būdu prisidedant prie Molėtų krašto ir jo žmonių gerovės kūrimo.

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai
2019.12.20

2019 m. gruodžio 20 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-432 patvirtinti  Molėtų rajono vietos veiklos grupei 'Keisdamiesi keičiame" pateikti vietos projektai. Parama skiriama projektams, kurie pateikti pagal priemonę "Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius" LEADER-19.2-SAVA-8:

1. MB "Girios dovana" projektui "MB „Girios dovana“ verslo įkūrimas" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-5-2019 (skirta paramos suma iki 50 978,00 Eur)

2. Justino Duchovskio projektui "Justino Duchovskio verslo pradžia" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-3-2019 (skirta paramos suma iki 55 922,00 Eur)

Renginių kalendorius