Naujienos

Tarptautinė konferencija "Tinklaveika veikia"

Tarptautinė konferencija "Tinklaveika veikia"

Rugsėjo 13-14 dienomis Lietuvos kaimo tinklas organizavo tarptautinę konferenciją "Tinklaveika veikia". Rugsėjo 13 dieną konferencijos dalyviai pasklido po Lietuvą: Vilniaus, Širvintų, Ukmergės, Molėtų ir Ignalinos, Švenčionių kryptimis. Iš viso buvo sudaryti 4 maršrutai, kurių tikslas pristatyti 2007-2013 metų finansinio laikotarpio LEADER programos vykdytus projektus. Projektai turėjo būti atrinkti pagal tokias temas: "Vietiniai ištekliai ir verslumas", "Tradicijos ir inovacijos = harmonija", "Gyvenimo kokybės gerinimas ir įtraukiančios bendruomenės kūrimas", "Jaunimas". Molėtų VVG pasiūlė penkis projektus, kurie atitiko visas temas. Plačiau apie konferencijos dalyvių viešnagę Molėtuose skaitykite

Esame dėkingi Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro Direktorei Daivai Kulienei, Tradicinių amatų centro "Meniškas kaimas"  pirmininkei Linai Dieninei, Molėtų krašto muziejaus direktorei Viktorijai Kazlienei, vienuolyno muziejaus vedėjai Virginijai Bareikienei ir muziejininkei Jūratei Dirmienei, Balninkų seniūnijos seniūnei Virginijai Pusvaškienei, daugiafunkcinio centro"Kaimynystės namai" vadovei Vilijai Budrionienei už pagalbą, pristatant Molėtų rajoną ir įgyvendintus LEADER vietos projektus.

Temą „Vietiniai ištekliai ir verslumas“ iliustravo 2 projektai. Pirmasis projektas buvo pristatytas susitikime su Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojais. Direktorė D.Kulienė pristatė įgyvendintą vietos projektą „Turizmo informacinės sistemos plėtra Molėtų rajono kaimiškose teritorijose“ ir jo rezultatus, kurie buvo pasiekti bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis, seniūnijomis, kitomis rajone veikiančiomis institucijomis. Projekto metu surinkta, susisteminta ir sukurta duomenų bazė apie kultūrinius, istorinius, archeologinius ir kt. turizmo išteklius Molėtų rajone. Naudojantis surinkta informacija kiekvienoje seniūnijoje įrengti informaciniai stendai ir išleistas reprezentacinis leidinys. Suorganizavus gidų kursus, parengti 36 gidai. Atnaujinta internetinė svetainė www.infomoletai.lt, įdiegiant modernią valdymo sistemą, informacijos pateikimo modulius bei sukuriant skiltį kaimo bendruomenėms. Įsigyta biuro įranga. Konferencijos  dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Molėtų rajono istorija virtualiame ture/edukacijoje „Molėtai kitaip“ ir įsigyti suvenyrų. Šiuo projektu negalima nesidžiaugti, nes tęstiniai darbai savo reikšmingumu krašto verslui ir rajono įvaizdžiui nepaliko abejingų. TVIC gavo pasiūlymą bendradarbiauti su VVG iš Lenkijos, siekiančios Gdynės regione kurti turizmo ir verslo informacijos centrą.

Antrasis susitikimas įvyko su tradicinių amatų centro "Meniškas kaimas" bendruomene. Pirmininkė L.Dieninė pristatė 2012-2014 m. įgyvendintą vietos projektą „Pastato, esančio Bebrusų kaime, rekonstrukcija ir pritaikymas vietos gyventojų bendruomenės reikmėms“ ir centro vykdomas veiklas. Projekto metu buvo rekonstruotas pastatas, kuriame „Meniškas kaimas“ vykdo savo veiklą. Rekonstrukcijos metu buvo vykdomi darbai, kurių atlikimo būtinybė yra didžiausia: pakeistas pastato stogas, pakeisti langai ir durys, atliktas pastato apšiltinimas, suremontuotos vidaus patalpos buvo pritaikytos bendruomenės narių renginiams, mokymams ir kitai veiklai organizuoti, pakeista elektros instaliacija, įrengtas geoterminis šildymas. Pristatant bendruomenę buvo padainuota lietuvių liaudies daina, kuri labai sujaudino visą grupę.

Temą ,,Tradicijos ir inovacijos = harmonija“ iliustravo Molėtų krašto muziejaus įgyvendintas vietos projektas „Videniškių vienuolyno amatų centro kūrimas“.

Susitikimas Videniškių vienuolyno muziejuje su Molėtų krašto muziejaus darbuotojais vyko itin jaukioje aplinkoje, nes Molėtų krašto muziejaus direktorė V.Kazlienė, Vienuolyno muziejaus vedėja V.Bareikienė ir darbuotoja J. Dirmienė ne tik jautriai ir nuoširdžiai džiaugėsi projekto rezultatais, bet ir sušildė svečius vietos žolelių arbata, nuostabiai pakvipusia vienuolyno celėse, o edukacinėse programose dalyvavusiems komunikantai ir kvepiančios medumi originalios žvakės tapo mielais suvenyrais. Projekto rezultatai: projekto metu buvo atlikti pirmo ir antro aukštų pastato remonto darbai. Įsigyta įvairių priemonių ir įrangos, baldų, reikalingų amatams demonstruoti. Šiame muziejuje demonstruojami trys tradiciniai amatai: tradicinių renginių organizavimo amatas, komunikantų kepimo amatas, žvakių liejimo amatas.

Temą ,,Gyvenimo kokybės gerinimas ir įtraukiančios bendruomenės kūrimas“ iliustravome projektu, kurį vykdė Balninkų bendruomenė. Susitikimas vyko viešosios įstaigos universalaus daugiafunkcinio centro "Kaimynystės namai" patalpose su Balninkų kaimo bendruomene ir seniūne V.Pusvaškiene. Šiame susitikime buvo pristatyti du įgyvendinti vietos projektai: projektas „Molėtų rajono Balninkų gyvenvietės viešosios infrastruktūros sutvarkymas“, kurio rezultatai: sutvarkytas miestelio centre esantis mokyklos sodas ir Alaušo ežero pakrantės teritorija, įrengti pėsčiųjų takai, persirengimo kabinos, tualetas, pastatyta pavėsinė, koplytstulpis, suolai, šiukšliadėžės, apžvalgos aikštelė, įrengtas apšvietimas, sutvarkytas sodas, įsigyta teritorijos žaliųjų plotų priežiūrai vejapjovė.

Antrasis projektas „Įvairiapusės jaunimo saviraiškos plėtojimas Balninkų bendruomenėje“ atitiko temą ,,Jaunimas“. Projekto rezultatai: įrengta daugiafunkcinė sporto aikštelė, vykdomos įvairios sportinės varžybos – turnyrai, įvyko dvi išvykos į Anykščius ir Druskininkus. Įsigytas sportinis inventorius ir projektorius. Projektą įgyvendino VO „Balninkų bendruomenės centras“. Projektą pristatė daugiafunkcinio centro vadovė V.Budrionienė.

Tarptautinėje konferencijoje svečių susilaukėme tikrai nemažai: M.Korsakas (Širvintų rajono vietos veiklos grupė, Lietuva); A.Vaidotienė (Kėdainių rajono vietos veiklos grupė, Lietuva), M.Maastik (Rural Economy Research Centre, Estija), P.Kacprzykowski (Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej", Lenkija), P.Świderski (Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej", Lenkija), N.Donnell (Derry & Strabane Rural Partnership, United Kingdom), W.King (Causeway Coast and Glens LAG, United Kingdom), A. Markuszewska (Foundation of Assistance Programmes for Agriculture FAPA, Lenkija) , L.Kružinauskienė (Vilkaviškio krašto VVG, Lietuva), R.Kneizevičienė (Sūduvos vietos veiklos grupė, Lietuva), K.Hindriks (Ministry of Rural Affairs, Estija), J.Vaičiūnienė (LR žemės ūkio ministerija, Lietuva), T.Didžiulis (Programos Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centras, Lietuva), G.Abaja (Ziemeļkuzemes biznesa asociācija, Latvija), L.Kuziak (Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny", Lenkija). J.Känninen (Kehittämisyhdistys Kalakukko ry, Suomija), I.Venciulytė (LR žemės ūkio ministerija, Lietuva), J.Stakėnienė (LR žemės ūkio ministerija, Lietuva), S.Stanynas (Marijampolės vietos veiklos grupė, Lietuva), S.Stonys (Vietos veiklos grupė Pagėgių kraštas, Lietuva), I.Čivinskienė (Vilkaviškio krašto VVG, Lietuva), L.Cīrule (Public and private partnership "Land in Bloom",  Latvija), Š.Navickaitė-Dulaitienė (LRV kanceliarija, Lietuva), S.Valiulienė (LR žemės ūkio ministerija, Lietuva), D.Belevičienė (LR žemės ūkio ministerija, Lietuva), D.Liutikas (LR žemės ūkio ministerija, Lietuva).

Svečių grupę lydėjo V.Navickienė, Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ administravimo vadovė. Projektų maršrutų programą parengė J.Leišienė, Molėtų rajono vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“  administratorė.

Nuoširdžiai dėkojame visiems renginio dalyviams, šeimininkams už dėmesį mūsų kaimo žmonėms, už savanorystę, kuri taip gražiai keičia kaimą.

Molėtų VVG informacija

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai
2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras
2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius