Naujienos

Partnerių iš Lenkijos viešnagė

Partnerių iš Lenkijos viešnagė

 

Rugsėjo 11-13 dienomis Molėtų VVG viešėjo tarptautinio bendradarbiavimo partneriai iš Lenkijos VVG „Gniazdo“. Su šia vietos veiklos grupe sieja seni partnerystės saitai, kuriuos įprasmino bendras projektas „Kultūriniai partnerystės skoniai“, vykdytas iš 2007-2013 metų finansavimo laikotarpio. Šį kartą delegacijos sudėtis buvo tokia:  „GNIAZDO“ vadovas M.Skiba, viceprezidentas J.Konopszynski, gminos Slupia vadovas M.Matulskij, LGD revizijos komisijos pirmininkas M.Duda, VVG biuro vadovas M.Gluszek, biuro atstovai-projektų koordinatoriai  Z.Olenderek ir M.Fraczek. Plačiau skaitykite

Šio vizito ir susitikimų tikslas - tarptautinio bendradarbiavimo projekto tikslų, veiklų išgryninimas ir bendradarbiavimo sutarties projekto parengimas projekto „LEADER smulkaus verslo plėtrai“ partnerių pasirašymui. Svečiai susipažino su molėtiškių  LEADER projektais, vykdytais Alantos bendruomenėje ir Alantos technologijų ir verslo mokykloje, susitiko su mokyklos vadovais ir bendruomenės atstovais, Alantos dvare aplankė V.Žuko paveikslų galeriją, amatų centrą, veikiančią parodą T.Matulioniui atminti. Ilgai vakarota ir diskutuota apie galimybes jauniems ūkininkams vystyti šiuolaikišką verslą Lietuvos ir Lenkijos kaime.

Kitos dienos ankstyvą rytą delegacija vyko į Uteną. Utenos regiono VVG biure susitikta su Utenos regiono VVG atstovais bei valdybos nariais. Utenos regiono VVG veiklas pristatė VVG VPS administravimo vadovė J.Umbrasienė, biuro darbuotojos, VVG valdybos nariai. Delegaciją lydėjo Molėtų VVG administravimo vadovė V.Navickienė, kuri labai džiaugėsi, kad lenkų grupė itin susidomėjo būsimo partnerio - Utenos regiono VVG - veikla projekte. Naujame  2014-2020 m. finansavimo laikotarpyje tarptautinio bendradarbiavimo projektai atrenkami konkurso būdu, o vienas iš atrankos kriterijų reikalauja, kad partneriai projekte būtų ne mažiau kaip trys. Pokalbis buvo dalykiškas ir partneriai, aptarę galimas naujo projekto veiklas, nusprendė į projektą traukti trečią partnerį.

Ypač daug džiaugsmingų atradimų ir naujų potyrių svečiams pateikė Molėtų TVIC. Čia ne tik virtualiai keliauta Molėtų istorijos takais, bet dar ir dalykiškai diskutuota su Molėtų rajono verslininkų asociacijos atstovais. Sunkokai vystėsi diskusija. Tik vėliau prie arbatos puodelio centro direktorė D. Kulienė, ūkininkas A.Šironas konkrečiais galimybių bendradarbiauti pasiūlymais bei veiklų projekte idėjomis išjudino visus diskusijos dalyvius karštoms diskusijoms. Vienai iš projekto veiklų – betarpiškai kontaktų platformai tarp verslininkų, ieškančių partnerių savo verslo vystymui VVG teritorijose, pritarta be abejonių. TVIC direktorė D. Kulienė  buvo maloniai nustebinta, kad lenkų turistams Molėtų kraštas yra itin įdomus savo gamtos turtais, istorija. Tai leidžia manyti, kad ir planuojami nauji projektai, paremti gamtos ir istorinio paveldo pritaikymu turizmui, panaudojant šiuolaikiškas technologijas, bus patrauklūs ir paklausūs.

 V.Šironas ir M. Skiba sutarė, kad pasiūlymai verti diskusijų ir aptarimų kiekvienoje VVG ir dar bus itin svarbūs rengiant bendradarbiavimo projekto veiklas ir sutartį. Svečiai pasidžiaugė TVIC veikla ir išsakė viltį, kad ir jų veiklos teritorijoje toks centras būtų reikalingas. Bandyta tokį centrą kurti, bet bandymas nebuvo sėkmingas, todėl lietuvių patirtis itin naudinga ir svarbi.

Antradienio pavakarę tradicinių amatų centre „Meniškas kaimas“, kurio centrinis pastatas buvo remontuojamas iš LEADER programos, t.y. iš 2007-2013 m. laikotarpio Molėtų r. VVG vietos plėtros strategijos lėšų,  vyko susitikimas tarp Molėtų, Utenos VVG  ir Lenkijos Respublikos Skiernevicių VVG (LGD „GNIAZDO“). Susitikime dalyvavo Molėtų VVG  valdybos pirmininkas  V.Šironas,  administracijos darbuotojai: administravimo vadovė /viešųjų ryšių specialistė V.Navickienė, administratorė J.Leišienė, valdybos narės  M. Baliūnaitė ir L.Dieninė, kiti valdybos nariai. Utenos VVG atvyko į vakaro renginį atstovaujama VPS administravimo vadovės J.Umbrasienės, Vyžuonų seniūnijos seniūno VVG valdybos nario A.Remeikio ir VPS administratorės E.Rukšytės.

Pirmiausiai tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas“ pirmininkė ir Molėtų rajono VVG valdybos narė L.Dieninė susirinkusius supažindino su centro veikla, edukacinėmis programomis, kurios ypač sudomino svečius iš Lenkijos. Svečias iš lenkų delegacijos J.Konopszynski ypač domėjosi centro veikla, nes keramika yra viena iš jo veiklos sričių.

Po to, degustuojant lietuviškos virtuvės patiekalus, buvo apsikeista nuomonėmis apie ruošiamą naują tarptautinį bendradarbiavimo projektą,  bandyta ne tik išsiaiškinti kai kurias jo detales, bet ir tvirtai apsispręsta, kad projektas vadinsis „LEADER smulkaus verslo plėtrai“, kad bus kuriama betarpiška kontaktų platforma abiejų šalių VVG teritorijos smulkiems verslininkams lietuvių ir lenkų kalbomis, sudaromos galimybės keistis verslininkų grupėmis abiejų šalių VVG veiklos teritorijose, ieškant inovatyvių sprendimų kaimo smulkiems verslininkams, vystantiems įvairių krypčių verslus.

Pasak Skernievicų LGD pirmininko M.Skibos, nors ir nepavyko pasirašyti planuoto susitarimo, vizitas buvo labai naudingas, kadangi susitikta su naujais projekto partneriais - Utenos regiono VVG, aptartos veiklos kryptys su Alantos technologijų ir verslo mokyklos vadovais ir bendruomene, papildomai išsiaiškintos planuojamam projektui svarbios detalės Molėtų TVIC. Dabar belieka suderinti pozicijas ir nutartus dalykus perkelti į sutartį, kurios pasirašymu niekas neabejoja, bei pradėti planuoti numatytus darbus. Trečiadienio ankstyvą rytą svečiai išvyko iš Molėtų ne tik pasiryžę imtis sutarties projekto tikslinimo darbų, bet ir skubantys greičiau valyti grybų, vežamų namo iš Molėtų apylinkių miškų į Skierniewice.

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai
2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras
2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius