Naujienos

Partnerių iš Lenkijos viešnagė

Partnerių iš Lenkijos viešnagė

 

Rugsėjo 11-13 dienomis Molėtų VVG viešėjo tarptautinio bendradarbiavimo partneriai iš Lenkijos VVG „Gniazdo“. Su šia vietos veiklos grupe sieja seni partnerystės saitai, kuriuos įprasmino bendras projektas „Kultūriniai partnerystės skoniai“, vykdytas iš 2007-2013 metų finansavimo laikotarpio. Šį kartą delegacijos sudėtis buvo tokia:  „GNIAZDO“ vadovas M.Skiba, viceprezidentas J.Konopszynski, gminos Slupia vadovas M.Matulskij, LGD revizijos komisijos pirmininkas M.Duda, VVG biuro vadovas M.Gluszek, biuro atstovai-projektų koordinatoriai  Z.Olenderek ir M.Fraczek. Plačiau skaitykite

Šio vizito ir susitikimų tikslas - tarptautinio bendradarbiavimo projekto tikslų, veiklų išgryninimas ir bendradarbiavimo sutarties projekto parengimas projekto „LEADER smulkaus verslo plėtrai“ partnerių pasirašymui. Svečiai susipažino su molėtiškių  LEADER projektais, vykdytais Alantos bendruomenėje ir Alantos technologijų ir verslo mokykloje, susitiko su mokyklos vadovais ir bendruomenės atstovais, Alantos dvare aplankė V.Žuko paveikslų galeriją, amatų centrą, veikiančią parodą T.Matulioniui atminti. Ilgai vakarota ir diskutuota apie galimybes jauniems ūkininkams vystyti šiuolaikišką verslą Lietuvos ir Lenkijos kaime.

Kitos dienos ankstyvą rytą delegacija vyko į Uteną. Utenos regiono VVG biure susitikta su Utenos regiono VVG atstovais bei valdybos nariais. Utenos regiono VVG veiklas pristatė VVG VPS administravimo vadovė J.Umbrasienė, biuro darbuotojos, VVG valdybos nariai. Delegaciją lydėjo Molėtų VVG administravimo vadovė V.Navickienė, kuri labai džiaugėsi, kad lenkų grupė itin susidomėjo būsimo partnerio - Utenos regiono VVG - veikla projekte. Naujame  2014-2020 m. finansavimo laikotarpyje tarptautinio bendradarbiavimo projektai atrenkami konkurso būdu, o vienas iš atrankos kriterijų reikalauja, kad partneriai projekte būtų ne mažiau kaip trys. Pokalbis buvo dalykiškas ir partneriai, aptarę galimas naujo projekto veiklas, nusprendė į projektą traukti trečią partnerį.

Ypač daug džiaugsmingų atradimų ir naujų potyrių svečiams pateikė Molėtų TVIC. Čia ne tik virtualiai keliauta Molėtų istorijos takais, bet dar ir dalykiškai diskutuota su Molėtų rajono verslininkų asociacijos atstovais. Sunkokai vystėsi diskusija. Tik vėliau prie arbatos puodelio centro direktorė D. Kulienė, ūkininkas A.Šironas konkrečiais galimybių bendradarbiauti pasiūlymais bei veiklų projekte idėjomis išjudino visus diskusijos dalyvius karštoms diskusijoms. Vienai iš projekto veiklų – betarpiškai kontaktų platformai tarp verslininkų, ieškančių partnerių savo verslo vystymui VVG teritorijose, pritarta be abejonių. TVIC direktorė D. Kulienė  buvo maloniai nustebinta, kad lenkų turistams Molėtų kraštas yra itin įdomus savo gamtos turtais, istorija. Tai leidžia manyti, kad ir planuojami nauji projektai, paremti gamtos ir istorinio paveldo pritaikymu turizmui, panaudojant šiuolaikiškas technologijas, bus patrauklūs ir paklausūs.

 V.Šironas ir M. Skiba sutarė, kad pasiūlymai verti diskusijų ir aptarimų kiekvienoje VVG ir dar bus itin svarbūs rengiant bendradarbiavimo projekto veiklas ir sutartį. Svečiai pasidžiaugė TVIC veikla ir išsakė viltį, kad ir jų veiklos teritorijoje toks centras būtų reikalingas. Bandyta tokį centrą kurti, bet bandymas nebuvo sėkmingas, todėl lietuvių patirtis itin naudinga ir svarbi.

Antradienio pavakarę tradicinių amatų centre „Meniškas kaimas“, kurio centrinis pastatas buvo remontuojamas iš LEADER programos, t.y. iš 2007-2013 m. laikotarpio Molėtų r. VVG vietos plėtros strategijos lėšų,  vyko susitikimas tarp Molėtų, Utenos VVG  ir Lenkijos Respublikos Skiernevicių VVG (LGD „GNIAZDO“). Susitikime dalyvavo Molėtų VVG  valdybos pirmininkas  V.Šironas,  administracijos darbuotojai: administravimo vadovė /viešųjų ryšių specialistė V.Navickienė, administratorė J.Leišienė, valdybos narės  M. Baliūnaitė ir L.Dieninė, kiti valdybos nariai. Utenos VVG atvyko į vakaro renginį atstovaujama VPS administravimo vadovės J.Umbrasienės, Vyžuonų seniūnijos seniūno VVG valdybos nario A.Remeikio ir VPS administratorės E.Rukšytės.

Pirmiausiai tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas“ pirmininkė ir Molėtų rajono VVG valdybos narė L.Dieninė susirinkusius supažindino su centro veikla, edukacinėmis programomis, kurios ypač sudomino svečius iš Lenkijos. Svečias iš lenkų delegacijos J.Konopszynski ypač domėjosi centro veikla, nes keramika yra viena iš jo veiklos sričių.

Po to, degustuojant lietuviškos virtuvės patiekalus, buvo apsikeista nuomonėmis apie ruošiamą naują tarptautinį bendradarbiavimo projektą,  bandyta ne tik išsiaiškinti kai kurias jo detales, bet ir tvirtai apsispręsta, kad projektas vadinsis „LEADER smulkaus verslo plėtrai“, kad bus kuriama betarpiška kontaktų platforma abiejų šalių VVG teritorijos smulkiems verslininkams lietuvių ir lenkų kalbomis, sudaromos galimybės keistis verslininkų grupėmis abiejų šalių VVG veiklos teritorijose, ieškant inovatyvių sprendimų kaimo smulkiems verslininkams, vystantiems įvairių krypčių verslus.

Pasak Skernievicų LGD pirmininko M.Skibos, nors ir nepavyko pasirašyti planuoto susitarimo, vizitas buvo labai naudingas, kadangi susitikta su naujais projekto partneriais - Utenos regiono VVG, aptartos veiklos kryptys su Alantos technologijų ir verslo mokyklos vadovais ir bendruomene, papildomai išsiaiškintos planuojamam projektui svarbios detalės Molėtų TVIC. Dabar belieka suderinti pozicijas ir nutartus dalykus perkelti į sutartį, kurios pasirašymu niekas neabejoja, bei pradėti planuoti numatytus darbus. Trečiadienio ankstyvą rytą svečiai išvyko iš Molėtų ne tik pasiryžę imtis sutarties projekto tikslinimo darbų, bet ir skubantys greičiau valyti grybų, vežamų namo iš Molėtų apylinkių miškų į Skierniewice.

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

2019 metai Molėtų r. vietos veiklos grupei, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, išties buvo darbingi. Po 2018 metų vietos projektų paraiškų vertinimo „kamščio“ per 2019 metus buvo įvertinta ir pasirašyta vietos projektų vykdymo paramos sutarčių su vietos projekto vykdytojais 908 284,00 eurų paramos sumai. Tai sudaro 69 proc. visų Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Startavo 17 vietos projektų: 5 socialinio verslo projektai pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“; 3 projektai kuriantys bendradarbiavimo tinklus pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“; 4 verslo projektai pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“; 1 vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui skirtas projektas pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“; 4 regioninį produktą kuriantys projektai pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

                       Trys vietos projektai tais pačiais metais jau sėkmingai įgyvendinti. VšĮ „Bendrystės centro“ įgyvendinto projekto metu buvo sukurta nauja 3 val. edukacija „Vilna sušildys ir aprengs“, pristatanti visą vilnos kelią nuo pat pradžios iki pagaminto gaminio. Jos metu pasakojama istorija apie avininkystės atsiradimą Lietuvoje, vilnos skirstymą pagal rūšį ir storį bei jos savybes, avies kirpimo, vilnos karšimo ir verpimo subtilybės. Edukacijos metu kiekvienas dalyvis pasigamina pasirinktą gaminį.

 

Asociacijos „Polkutė“ įgyvendinto projekto metu sukurta smagi muzikinė edukacija „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas“. Įvykdytos regioninio produkto rinkodaros priemonės: sukurta svetainė, edukacinės programos video anonsas, interaktyvi pramoga liaudies dainos karaoke ir atliekamų kūrinių 6 video įrašai; sukurta grafinė novelė apie tradicinį muzikavimą. Suorganizuoti renginiai kaimo bendruomenėse, kuriuose pristatyta edukacinė programa. Šių įgyvendintų projektų rezultatai stiprina Molėtų krašto patrauklumą, konkurencingumą bei vietos gyventojų ir organizacijų materialinį suinteresuotumą puoselėti savo krašto etnokultūrą ir bendruomeniškumą.

  VšĮ „Idėjų medis“ įgyvendintas vietos projektas skirtas vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui. Šio projekto įgyvendinimo metu suorganizuotos 3 stovyklos-dviračių žygiai, bendruomenėse padaryti geri darbai, prisidėta organizuojant miestelių šventes seniūnijose. Visose šiose veiklose sudalyvavo 60 įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo iš Molėtų rajono. Projekto metu dalyviai stiprino ne tik tam tikrus profesinius įgūdžius, dalyvavo žygiuose-stovyklose, bet ir ugdė bendruomeniškumą bei savanorystę.

Darbų padaryta nemažai, bet atsipūsti negalima. 2020 metais laukia visų Lietuvos kaimo vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo vertinimo metai. Bus vertinamas strategijų įgyvendinimo progresas. Planuojama skelbti 4 kvietimus pagal Vietos plėtros strategijos pirmojo prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ ir antrojo prioriteto „Novatoriško plėtros ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemones. Pirmasis kvietimas jau bus skelbiamas sausio pabaigoje, kuris kvies teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ar kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“; Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Antrasis kvietimas planuojamas balandžio mėnesio pradžioje. Šio kvietimo metu kviesime teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Dar vienas kvietimas planuojamas birželio pradžioje, kurio metu galima bus teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Paskutinis ketvirtas kvietimas planuojamas rugpjūčio mėnesį, kurio metu bus galima teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Plačiau apie vietos plėtros strategijos priemones galite rasti mūsų internetiniame puslapyje www.moletuvvg.lt. Informacija taip pat teikiama telefonais 8-383 51061; +370 683 07877, el paštu moletuvvg@gmail.com arba galite atvykti adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai

Kviečiame bendruomenes, NVO, verslo atstovus sekti spaudą ir pasirodžius kvietimams būti aktyviais teikiant vietos projektų paraiškas bei tokiu būdu prisidedant prie Molėtų krašto ir jo žmonių gerovės kūrimo.

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai
2019.12.20

2019 m. gruodžio 20 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-432 patvirtinti  Molėtų rajono vietos veiklos grupei 'Keisdamiesi keičiame" pateikti vietos projektai. Parama skiriama projektams, kurie pateikti pagal priemonę "Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius" LEADER-19.2-SAVA-8:

1. MB "Girios dovana" projektui "MB „Girios dovana“ verslo įkūrimas" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-5-2019 (skirta paramos suma iki 50 978,00 Eur)

2. Justino Duchovskio projektui "Justino Duchovskio verslo pradžia" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-3-2019 (skirta paramos suma iki 55 922,00 Eur)

Renginių kalendorius