Naujienos

Tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi... 2021“

Tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi... 2021“ 2021.09.07

2021 m. rugsėjo 23–25 dienomis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio
akademijoje vyks jubiliejinė, 25-oji tarptautinė žemės ūkio paroda „Ką pasėsi...
2021“.
 Ši paroda  yra didžiausia agrosektoriaus paroda Baltijos šalyse, joje pristatomi pažangiausi sprendimai žemės ir miškų ūkiui. Parodos metu lankytojų lauks ne tik įmonių ekspozicijos, bet ir gausi šviečiamoji programa, veiks amatų ir sodinukų mugė.
Visa informacija apie renginį – interneto svetainėje expoacademia.lt.
Būtina renginio dalyvių ir lankytojų registracija. Ją galima atlikti čia:

VVG Valdybos posėdis

VVG Valdybos posėdis

Kviečiamas VVG Valdybos posėdis

 2021.08.16  16:30 val.

Detalesnė informacija.

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" projektų atrankos komiteto posėdis, kuris vyks 2021 m. rugpjūčio 16 d. 16:00 val. adresu Vilniaus g. 45, Molėtai (III aukštas). Detalesnė informacija.

Teritorinio bendradarbiavimo projektas

Teritorinio bendradarbiavimo projektas

 
 
Birželio 28 Joniškyje (Molėtų raj.), 30 d. Cikliškyje (Švenčionių raj.) ir liepos 1 d. Utenoje įvyko Verslumo mokymai, kuriuose dalyviai įgijo teorines žinias ir praktinius įgūdžius kaip padėti bei vykdyti verslą, ką svarbu numatyti, kokių klaidų nedaryti ir kaip pasibandyti savo idėją neišleidžiant 100 Eur.

Renginių akimirkos: Joniškyje, Cirkliškyje ir Utenoje.

Verslumo mokymai - viena iš teritorinio bendradarbiavimo projekto "Verslumo kodas Aukštaitijoje" veiklų.

Daugiau apie projektą.

    

VVG Valdybos posėdis

VVG Valdybos posėdis

Kviečiamas virtualus VVG Valdybos posėdis

nuo 2021.06.16 iki 2021.06.22.

Detalesnė informacija.

Įgyvendinamas teritorinio bendradarbiavimo projektas

Įgyvendinamas teritorinio bendradarbiavimo projektas

Molėtų rajono vietos veiklos grupė  "Keisdamiesi keičiame" kartu su

partneriais Molėtų miesto vietos veiklos grupe "Molėtų aitvarai", 

Utenos regiono vietos veiklos grupe, 

Švenčionių rajono vietos veiklos grupe „Švenčionių partnerystė“ ir

asociacija „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“ įgyvendinta

teritorinio bendradarbiavimo projektą

"Verslumo kodas Aukštaitijoje".

Daugiau informacijos.

 

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas nuotolinis projektų atrankos komiteto posėdis, kuris vyks 2021 m. birželio 8 d. 16:00 val. per "Microsoft Teams" platformą. Detalesnė informacija.

 

Projektų atrankos komiteto posėdis

Projektų atrankos komiteto posėdis

Organizuojamas virtualus projektų atrankos komiteto posėdis, kuris vyks 2021.05.27-2021.06.02 rašytinės procedūros būdu. Detalesnė informacija.

Pasibaigė kvietimas Nr. 11

2021 m. balandžio 30 d. pasibaigė kvietimo Nr.11 galiojimo laikas teikti paprastus kaimo vietovių projektus, pagal įgyvendinamą vietos plėtros strategiją "Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m."

Kvietimo metu gavome 5 paraiškas pagal priemones:

  • „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas”, kodas “LEADER-19.2-SAVA-3“ gauta 1 paraiška;
  • Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą”, kodas “LEADER-19.2-SAVA-10” gauta 4 paraiškos;

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

 

Kviečiamas virtualus visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas,

kuris vyks  2021 m. balandžio 22 d. 15:00 val. per "Microsoft Teams" internetinę platformą.

Daugiau informacijos.

1 2 3 ... 30

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2021.04.21)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 755 076,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 491 814,60 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 263 261,40 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2020 metais ir ateities planai 2021.01.21

                       Nors 2020 -uosius metus Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje pažymėjo Covid-19 pandemija ir net du karantinai, metai Molėtų r. vietos veiklos grupei “Keisdamiesi keičiame“ (toliau – Molėtų r. VVG) buvo darbingi ir intensyvūs. Metų pradžioje buvo pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Molėtų r. VVG tapo partneriu Utenos regiono vietos veiklos grupės projekte „Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ ir tęsė įsipareigojimus teritorinio bendradarbiavimo projekte „ Kartos kartu“ su Joniškio rajono partnerystės, Prienų ir Telšių rajonų vietos veiklos grupėmis. Per 2020 metus jau įvyko 10 šių projektų renginių ir dar laukia visa eilė projektinių veiklų 2021 metais. Taip pat, metų pradžioje įvyko šiek tiek pasikeitimų biure ir prie Molėtų r. VVG administracijos komandos prisijungė nauja administravimo vadovė Dalia Mikelinskienė, pakeitusi išėjusią ilgametę, nuo pat Molėtų r. VVG įsteigimo administravimo vadove dirbusią ir daug kaimo plėtros Molėtų rajone labui nuveikusią Violetą Navickienę. Skaityti plačiau.                   

Įvyko nuotolinis seminaras

Įvyko nuotolinis seminaras 2021.01.12

2021 m. sausio 12 d. įvyko nuotolinis seminaras - konsultacija dėl projektų teikimo pagal 10 kvietimo priemones:
„Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ ir
„Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ .

Pristatytos 10 kveitimo priemonės, finansavimo sąlygos, atsakyta į potencialių pareiškėjų klausimus.

Renginių kalendorius