Projektas "Bendrystės jėga"Projektas "Bendrystės jėga"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"

Įgyvendinami vietos projektai

2. Projektas "Kaimo gyventojams pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas" Nr. MOLĖ–LEADER-6B-DI-2-3-2018

Pareiškėjas:  VšĮ „Arino namai“
 Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ–LEADER-6B-DI-2-3-2018
Projekto pavadinimas: Kaimo gyventojams pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas
VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas
VPS priemonė: „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas. Nr. LEADER-19.2-SAVA-5
Projekto tikslas: Suremontuoti patalpas ir įsigyti būtiną įrangą, baldus, kitas prekes veiklai vykdyti; įdarbinti du darbuotojus; vykdyti socialinį verslą švietimo ir prevencijos srityje, dirbant su socialinės rizikos šeimose augančiais mokyklinio amžiaus vaikais; teikti paslaugas, susijusias su užimtumo gerinimu ir socialinių poreikių tenkinimu bendradarbiaujant su rajono įstaigomis ir įmonėmis.
Projekto uždaviniai: 

1. Suremontuoti patalpas.

2. Įsigyti visas projekte numatytas prekes t.y. baldus, įrangą, kitas projekte numatytai veiklai vykdyti prekes.

3. Sukurti ne mažiau kaip dvi darbo vietas.

4. Vykdyti ekonomiškai gyvybingą veiklą.

5. Vykdyti socialinį verslą, orientuojantis į švietimą ir prevenciją socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams. 
Bendra projekto vertė su PVM – 62897,67 Eur
Paramos suma – 50 318,00   Eur

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.01.18)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

2019 m. gruodžio 5 d. vyko  asmens duomenų apsaugos mokymai "Asmens duomenų apsauga nevyriausybinių organizacijų veikloje". Mokymus vedė Lektorė Dijana Šinkūnienė  teisininkė, asmens duomenų apsaugos ekspertė. Jų metu buvo apžvelgta esminiai duomenų apsaugos reformos pokyčiai,  atskaitomybės principas, duomenų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimas vykdant projektus, duomenų subjektų teisės, asmens duomenų saugumo pažeidimai ir jų valdymas, poveikio duomenų apsaugai vertinimas. Dalyviai sužinojo apie vidinius dokumentus, kuriuos reikėtų pasirengti norint įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus vykdant projektus, atliko praktines užduotis. 

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams
2019.11.20

2019 m. lapkričio 19 d. vyko viešųjų pirkimų mokymai "Supaprastinti ir mažos vertės viešieji pirkimai". Mokymus vedė advokatų profesinės bendrijos iLAW vyresnioji teisininkė Justina Ramašauskaitė. Jų metu buvo apžvelgta viešųjų pirkimų reglamentavimas, naujausi pakeitimai,  pirkimų verčių paskaičiavimas ir pirkimo būdo pasirinkimas, supaprastintų ir mažos vertės pirkimų procedūros, techninių specifikacijų rengimo būdai, pirkimo sutar​čių sudarymas ir vykdymo ypatumai. 

      

Renginių kalendorius