Projektas "Bendrystės jėga"Projektas "Bendrystės jėga"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"

Įgyvendinami vietos projektai

2. Projektas "Aktyvios ir inovatyvios paslaugos turistams prie Arino" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-1-3-2018

Pareiškėjas:  Roberto Rabcevičiaus IĮ „Prie Arino“
 Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6A-DJ-1-3-2018
Projekto pavadinimas: Aktyvios ir inovatyvios paslaugos turistams prie Arino
VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas
VPS priemonė: „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius Nr. LEADER-19.2.-SAVA-8
Projekto tikslas: Panaudojant vietinius išteklius, žmogiškuosius resursus ir jų teikiamus privalumas, sukurti naujas, inovatyvias paslaugas ir vystyti turizmo paslaugų teikimo verslą Molėtų rajone
Projekto uždaviniai: 
1. Pasinaudojant parama, pastatyti ir įrengti medinę pirtį.
2. Sumontuoti kubilą terasoje po stogu
3. Sutvarkyti infrastruktūrą ir įrengti nusileidimo prie vandens laiptukus
4.  Pateikti turistams aktyvių poilsio pramogų paslaugas
5.  Įgyvendinti inovatyvią paslaugą
 Laukiamas rezultatas. Sukurtas naujas novatoriškas verslas Molėtų rajone. Sukurta ir išlaikyta 1 darbo vieta (etatas) jauniems asmenims (iki 40 m.). Žemės sklypas į kurį investuojama bus pritaikytas turizmo paslaugoms teikti: pastatyta ir įrengta pirtis su terasa, kubilu ir infrasauna. Turistų laisvalaikio užimtumui įvairinti bus įsigyta įranga: dviračių komplektas (2 vnt. elektriniai dviračiai suaugusiems, 6 vnt. suaugusiems (paprasti) ir 2 vnt. vaikiški dviračiai), valtys (2 vnt.), mobili sauna, masažinis krėslas, presoteraspijos aparatas, nešiojamas kompiuteris. Žemės sklypo priežiūrai įsigytas vejos traktoriukas. Šios investicijos tiesiogiai prisidės prie turistams teikiamų paslaugų plėtros Molėtų rajone. Projekto rezultatai didins vietos turizmo ir kitų vietos išteklių pridėtinę vertę ir demonstruos jų vertingumą.
Bendra projekto vertė (su PVM) – 60121,00 Eur
Paramos suma (be PVM) – 31956,00 Eur

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.01.18)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

2019 m. gruodžio 5 d. vyko  asmens duomenų apsaugos mokymai "Asmens duomenų apsauga nevyriausybinių organizacijų veikloje". Mokymus vedė Lektorė Dijana Šinkūnienė  teisininkė, asmens duomenų apsaugos ekspertė. Jų metu buvo apžvelgta esminiai duomenų apsaugos reformos pokyčiai,  atskaitomybės principas, duomenų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimas vykdant projektus, duomenų subjektų teisės, asmens duomenų saugumo pažeidimai ir jų valdymas, poveikio duomenų apsaugai vertinimas. Dalyviai sužinojo apie vidinius dokumentus, kuriuos reikėtų pasirengti norint įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus vykdant projektus, atliko praktines užduotis. 

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams
2019.11.20

2019 m. lapkričio 19 d. vyko viešųjų pirkimų mokymai "Supaprastinti ir mažos vertės viešieji pirkimai". Mokymus vedė advokatų profesinės bendrijos iLAW vyresnioji teisininkė Justina Ramašauskaitė. Jų metu buvo apžvelgta viešųjų pirkimų reglamentavimas, naujausi pakeitimai,  pirkimų verčių paskaičiavimas ir pirkimo būdo pasirinkimas, supaprastintų ir mažos vertės pirkimų procedūros, techninių specifikacijų rengimo būdai, pirkimo sutar​čių sudarymas ir vykdymo ypatumai. 

      

Renginių kalendorius