Projektas "Bendrystės jėga"Projektas "Bendrystės jėga"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"

Įgyvendinami vietos projektai

1. Projektas "Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida ‚Žvejybos Rojuje“ Mindūnuose" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-1-2018

Pareiškėjas:  Asociacija „Mindūnų bendruomenės centras“
 Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-1-2018
Projekto pavadinimas: Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida ‚Žvejybos Rojuje“ Mindūnuose
VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas
VPS priemonė: „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Projekto tikslas:

  • Aukštaitiško kulinarinio paveldo puoselėjimas ir sklaida Mindūnuose, populiarinant Molėtų krašto „Žvejybos Rojus“ ir „Čia viskas tikra“ prekinius ženklus bei siekiant krašto patrauklumo ir gyventojų gerovės stiprinimo.
  • Įtraukti Mindūnų bendruomenę į turizmo paslaugų bei Ežerų žvejybos muziejaus edukacinę veiklą, skatinant bendruomenės verslumą bei sprendžiant užimtumo problemą. Bendruomenė siekia platesnės aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaidos, o šio projekto dėka pasirengs pristatyti visuomenei du naujus (SENA YRA NAUJA) aukštaitiško kulinarinio paveldo produktus: Žuvis kepta molyje“ bei „Stintelių kugelis“.
Projekto uždaviniai: 

1. Įsisavinti ir sertifikuoti du kulinarinio paveldo produktus:

- „Žuvis kepta molyje“ (šaltinis: A. Šaulys Žuvų patiekalai, 1978 m. knyga ruošta su Konstancijos Bruzgienės pagalba)

- „Stintelių kugelis“ (šaltinis: Mindūnų gyventojo žvejo Sigito Jurgelianec išsaugotas receptas, perduotas jo senelio, garsaus krašto „žvejo zavadylos“ Viliaus Ivanausko 1915-1985 m.), gyvenusio Kamužės kaime, Mindūnų seniūnijoje.

2. Įsigyti profesionalų greito atvėsinimo ir sušaldymo įrenginį ežero žuvims sušaldyti ir laikyti, norint patiekti visuomenei produktus visada tik su šviežia žuvimi.
3. Įsigyti aukštaitiškus raugo keramikos molinius indus, skirtus turistams ir poilsiautojams maitinti. 
4.  Papildyti pavėsinėje esančių pikniko stalų su suolais komplektą 3 vienetais, siekiant priimti didesnį kiekį poilsiautojų ir turistų.

Laukiamas rezultatas. Projekto įgyvendinimo metu bus sudarytos sąlygos 2 aukštaitiško kulinarinio paveldo patiekalų pristatymui turistams ir poilsiautojams bei tuo pačiu sukuriama galimybė vietos gyventojams imtis naujų iniciatyvų savo ekonominei situacijai gerinti tiesiogiai ir/ arba netiesiogiai dalyvaujant edukacinėje veikloje. Šio projekto rezultatai paskatins vietos gyventojų tarpusavio kontaktus, didins jaunimo susidomėjimą vietos kultūra ir istorija, kas leis apčiuopiamai pajusti kultūrinio paveldo aktualizavimo naudą.

Bendra projekto vertė – 5 627,00​ Eur
Paramos suma – 4 502,00​ Eur

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.01.18)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Pasirašytos pirmos IV kvietimo paramos sutartys

Pasirašytos pirmos IV kvietimo paramos sutartys
2019.09.19

2019 m. rugsėjos 19 d. Molėtų rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Vaida Saugūnienė pasirašė Vietos projektų vykdymo sutartis su Molėtų rajono savanorių ugniagesių draugijos pirmininke Ramute Kubickiene ir Asociacijos "SPRENDIMAI ŠIANDIEN" pirmininke Žydrūne Vaidachovičiene. Šis vietos projektai bus finansuojamas pagal vietos plėtros strategijos „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai  ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. 

Linkime vietos projektų vykdytojams sėkmės projektų įgyvendinime ir tikimės, kad planuojamos veiklos ir  įsigytos investicijos ugdys kaimo bendruomeninių organizacijų ir kitų NVO žmogiškuosius ir institucinius gebėjimus veikti kartu ir praktiškai įgyvendinti savanoriškos veiklos potencialą.

Molėtų VVG informacija

Patvirtinti IV kvietimo vietos projektai

Patvirtinti IV kvietimo vietos projektai
2019.09.06

2019 m. rugsėjo 3 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-283 patvirtinti šeši Molėtų rajono vietos veiklos grupei "Keisdamiesi keičiame" pateikti vietos projektai. Parama skiriama:

1. Projektams, kurie pateikti pagal priemonę "Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas" LEADER-19.2-SAVA-5:

1.1. Tradicinių amatų centro "Meniškas kaimas" projektui "Kaimo vietovių patrauklumo ir gyvenimo kokybės užtikrinant paslaugų, reikšmingų kaimo ekonominei, socialinei ir kultūrinei veiklai, teikimą ir prieinamumą stiprinimas Molėtų rajone" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-1-2019 (skirta paramos suma iki 87 014,00 Eur)

1.2. Viešosios įstaigos Universalus daugiafunkcinis centras "Kaimynystės namai"  projektui "Mokyklos pastato Balninkuose modernizavimo pritaikant socialinių paslaugų teikimui" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-4-2019 (skirta paramos suma iki 163 152,75 Eur).

1.3. VšĮ Gamtos ir kūrybos namai  projektui "Gamtos ir kūrybos namų infrastruktūros sukūrimas siekiant gerinti regioninį užimtumą ir teikiamų paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms kokybę" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-DI-4-7-2019 (skirta paramos suma iki 160 767,00 Eur).

2.  Projektams, kurie pateikti pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ LEADER-19.2-SAVA-7: 

2.1. Visuomeninės organizacijos "Alantos bendruomenės centras" projektui "Pažink. Gamink. Ragauk."  Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JIS-4-3-2019 (skirta paramos suma iki 13 606,00 Eur). 

2.2. ASOCIACIJOS "SPENDIMAI ŠIANDIEN" projektui "Sveikos gyvensenos ir sporto populiarinimas Molėtų rajono kaimo bendruomenėse" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-VS-4-5-2019 (skirta paramos suma iki 24 464,00 Eur). 

2.3. Molėtų rajono savanorių ugniagesių draugijos projektui "Molėtų rajono savanorių ugniagesių veiklos užtikrinimas"  Nr. MOLĖ-LEADER-6B-JI-4-6-2019 (skirta paramos suma iki 21 552,00 Eur). 

 

Renginių kalendorius