Projektas "Bendrystės jėga"Projektas "Bendrystės jėga"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"Projektas "Vilna sušildys ir aprengs"

Įgyvendinami vietos projektai

1. Projektas "Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida ‚Žvejybos Rojuje“ Mindūnuose" Nr. MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-1-2018

Pareiškėjas:  Asociacija „Mindūnų bendruomenės centras“
 Vietos projekto paraiškos registracijos kodas: MOLĖ-LEADER-6B-KV-3-1-2018
Projekto pavadinimas: Aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaida ‚Žvejybos Rojuje“ Mindūnuose
VPS prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas: Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas
VPS priemonė: „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Projekto tikslas:

  • Aukštaitiško kulinarinio paveldo puoselėjimas ir sklaida Mindūnuose, populiarinant Molėtų krašto „Žvejybos Rojus“ ir „Čia viskas tikra“ prekinius ženklus bei siekiant krašto patrauklumo ir gyventojų gerovės stiprinimo.
  • Įtraukti Mindūnų bendruomenę į turizmo paslaugų bei Ežerų žvejybos muziejaus edukacinę veiklą, skatinant bendruomenės verslumą bei sprendžiant užimtumo problemą. Bendruomenė siekia platesnės aukštaitiško kulinarinio paveldo sklaidos, o šio projekto dėka pasirengs pristatyti visuomenei du naujus (SENA YRA NAUJA) aukštaitiško kulinarinio paveldo produktus: Žuvis kepta molyje“ bei „Stintelių kugelis“.
Projekto uždaviniai: 

1. Įsisavinti ir sertifikuoti du kulinarinio paveldo produktus:

- „Žuvis kepta molyje“ (šaltinis: A. Šaulys Žuvų patiekalai, 1978 m. knyga ruošta su Konstancijos Bruzgienės pagalba)

- „Stintelių kugelis“ (šaltinis: Mindūnų gyventojo žvejo Sigito Jurgelianec išsaugotas receptas, perduotas jo senelio, garsaus krašto „žvejo zavadylos“ Viliaus Ivanausko 1915-1985 m.), gyvenusio Kamužės kaime, Mindūnų seniūnijoje.

2. Įsigyti profesionalų greito atvėsinimo ir sušaldymo įrenginį ežero žuvims sušaldyti ir laikyti, norint patiekti visuomenei produktus visada tik su šviežia žuvimi.
3. Įsigyti aukštaitiškus raugo keramikos molinius indus, skirtus turistams ir poilsiautojams maitinti. 
4.  Papildyti pavėsinėje esančių pikniko stalų su suolais komplektą 3 vienetais, siekiant priimti didesnį kiekį poilsiautojų ir turistų.

Laukiamas rezultatas. Projekto įgyvendinimo metu bus sudarytos sąlygos 2 aukštaitiško kulinarinio paveldo patiekalų pristatymui turistams ir poilsiautojams bei tuo pačiu sukuriama galimybė vietos gyventojams imtis naujų iniciatyvų savo ekonominei situacijai gerinti tiesiogiai ir/ arba netiesiogiai dalyvaujant edukacinėje veikloje. Šio projekto rezultatai paskatins vietos gyventojų tarpusavio kontaktus, didins jaunimo susidomėjimą vietos kultūra ir istorija, kas leis apčiuopiamai pajusti kultūrinio paveldo aktualizavimo naudą.

Bendra projekto vertė – 5 627,00​ Eur
Paramos suma – 4 502,00​ Eur

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.01.18)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

2019 m. gruodžio 5 d. vyko  asmens duomenų apsaugos mokymai "Asmens duomenų apsauga nevyriausybinių organizacijų veikloje". Mokymus vedė Lektorė Dijana Šinkūnienė  teisininkė, asmens duomenų apsaugos ekspertė. Jų metu buvo apžvelgta esminiai duomenų apsaugos reformos pokyčiai,  atskaitomybės principas, duomenų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimas vykdant projektus, duomenų subjektų teisės, asmens duomenų saugumo pažeidimai ir jų valdymas, poveikio duomenų apsaugai vertinimas. Dalyviai sužinojo apie vidinius dokumentus, kuriuos reikėtų pasirengti norint įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus vykdant projektus, atliko praktines užduotis. 

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams
2019.11.20

2019 m. lapkričio 19 d. vyko viešųjų pirkimų mokymai "Supaprastinti ir mažos vertės viešieji pirkimai". Mokymus vedė advokatų profesinės bendrijos iLAW vyresnioji teisininkė Justina Ramašauskaitė. Jų metu buvo apžvelgta viešųjų pirkimų reglamentavimas, naujausi pakeitimai,  pirkimų verčių paskaičiavimas ir pirkimo būdo pasirinkimas, supaprastintų ir mažos vertės pirkimų procedūros, techninių specifikacijų rengimo būdai, pirkimo sutar​čių sudarymas ir vykdymo ypatumai. 

      

Renginių kalendorius