Projektas "Nuostabus kaimas"Projektas "Nuostabus kaimas"

Naujienos

Skelbiama miestelių atranka 2018 m. vasaros projektui

Skelbiama miestelių atranka 2018 m. vasaros projektui

Keliaujančios architektūros dirbtuvės  nuo 2018 m. balandžio 24  d. iki gegužės15 d. skelbia miestelių  atranką  vasaros projektui .  Atrankoje kviečiame dalyvauti mažuosius Lietuvos miestelius iki 1000 gyventojų.  Plačiau apie projektą skaitykite

2018 metų NVO institucinio stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursas

2018 metų NVO institucinio stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia 2018 metų Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą. Galutinis paraiškų priėmimo terminas – 2018 m. gegužės 14 d. (įskaitytinai).

Konkurso tikslas – stiprinti NVO sektorių, konkurso būdu finansuojant nacionalinių NVO institucinio stiprinimo projektus: didinti nacionalinių NVO darbo efektyvumą, teikti konkrečius pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus, stiprinti teikiamas viešąsias paslaugas ir gerinti šių paslaugų kokybę bei vykdyti savanoriškos veiklos plėtrą.

Galimi pareiškėjai – nacionalinės NVO, kurių vykdoma veikla prisideda prie savanoriškos veiklos plėtros ir NVO teikiamų viešųjų paslaugų gerinimo.

Vienam projektui mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur, didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 55 000 (penkiasdešimt penki tūkstančiai) Eur. Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 450 000 (keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių) Eur.

Plačiau skaitykite

Iniciatyva „Milijonas ąžuolų Lietuvai“

Iniciatyva „Milijonas ąžuolų Lietuvai“

Iniciatyvą “Milijonas ąžuolų Lietuvai” organizuoja ne pelno siekianti organizacija VšĮ “Milijonas ąžuolų”, jungianti grupę paprastų, aktyvių lietuvaičių, kuriems rūpi šiandienos Lietuva ir tai, kas liks mūsų ateities kartoms. Ąžuolų sodinimo idėja skirta stiprinti kiekvieno lietuvio ryšį su savim, gimtuoju kraštu, protėvių palikimu ir skatinti bendrystę.

Pagrindinis iniciatyvos “Milijonas ąžuolų Lietuvai” tikslas: sąmoningai, t.y. suvokiant iniciatyvos misiją ir dalyvaujant fiziškai, pasodinti milijoną ąžuolų Lietuvoje, daigintų iš lietuviškų gilių; skatinti bendrystę.
Iniciatyvos “Milijonas ąžuolų Lietuvai” Misija:
Sodinti ąžuolus, susijungiant su savo esme ir gamta, bei siekiant atkurti savo ryšį su protėviais ir stiprinti šaknis su Lietuva. Plačiau apie šią iniciatyvą skaitykite http://www.milijonasazuolu.lt/apie-iniciatyva/

Baigtas pirmo kvietimo paraiškų vertinimas

Baigtas pirmo kvietimo paraiškų vertinimas

Molėtų rajono VVG administracijos darbuotojai užbaigė pirmojo kvietimo vietos projektų paraiškų vertinimą. Informaciją apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus skaitykite  skiltyje Pareiškėjams/Vietos projektų vertinimas ir tvirtinimas. Tinkamais gauti paramą pripažinti 5 projektai. Tolesnis paraiškų kelias - Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistų kontrolinis vertinimas. Sėkmingai įveikę šį kontrolės etapą, paraiškos bus teikiamos Projektų atrankos komitetui, kuris spręs dėl paramos skyrimo.

Užbaigtų vietos projektų patikrų grafikas

Užbaigtų vietos projektų patikrų grafikas

Molėtų r. VVG, vadovaudamasi Vietos projektų, įgyvendintų pagal Molėtų rajono vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisyklių (valdybos protokolas Nr.VP-01, 2017.01.26),  9 punkto nuostatomis skelbia 2018 metų užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafiką (atsisiųsti). Detalesnė informacija apie užbaigtų vietos projektų stebėseną ir kontrolę tel. 8 683 07877; 8 383 51061 (administratorė  Janina Leišienė) arba el. paštu moletuvvg@gmail.com  .

Užbaigtų projektų metinės ataskaitos

Užbaigtų projektų metinės ataskaitos

Informuojame, kad projektų vykdytojai, kurie vykdė Vietos projektus finansuojamus 2007-2013 m. Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos lėšomis, privalo pateikti iki 2018 m. balandžio 30 d. užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą.

Ataskaitos forma.   Projektų vykdytojai, kurie privalo pateikti ataskaitas.

Užbaigtų vietos projektų metinės ataskaitos priimamos adresu; Vilniaus g. 45, Molėtai, 33102,  darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. arba pasirašytas ir nuskenuotas ataskaitas siųskite el. paštu:  moletuvvg@gmail.com 

Iškilus klausimams maloniai kviečiame kreiptis tel.+370 683 07877 (administratorė Janina Leišienė), +370 383 51061  arba el. paštu moletuvvg@gmail.com  

2018 m. balandžio 6 d. skelbiamas paprastas kvietimas Nr. 2

2018 m. balandžio 6 d. skelbiamas paprastas kvietimas Nr. 2

Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos "Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m." priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Plačiau apie kvietimą skaitykite skiltyje Pareiškėjams/Kvietimai

Visuotinis Molėtų VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų VVG narių susirinkimas 2018.03.30

2018-03-30 Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ patalpose įvyko visuotinis narių susirinkimas.  Patvirtinta  veiklos ataskaita ir finansinės ataskaitomybė už 2017 m. Susirinkę nariai susipažino su  metine  2017 metų VPS įgyvendinimo ataskaita. Susirinkimo metu balsu dauguma buvo  patvirtinta Kvietimo Nr.2 dokumentų paketas, kvietimas teikti vietos projektus bus skelbiamas nuo 2018 m. balandžio 6 d. 8 val. iki 2018 m. gegužės 7 d. 15 val.

Valdybos susirinkimas

Valdybos susirinkimas

2018 m. kovo 23 d. 15 val. kviečiamas valdybos susirinkimas. Plačiau skaitykite

Kvietimo Nr. 1 metu sulaukėme 6 paraiškų

Kvietimo Nr. 1 metu sulaukėme 6 paraiškų

2018 m. vasario 19 d. 15 val. baigėsi Kvietimas Nr.1. Šio kvietimo metu  sulaukėme 3 paraiškų pateiktų pagal VPS priemonę "Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius", 2 paraiškų pateiktų pagal VPS priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“  ir 1 paraiškos pateiktos pagal VPS priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, viso gauta 6 paraiškos.

Informacija apie užregistruotas pirmines vietos projektų paraiškas.

Paprastas kvietimas Nr.1 teikti vietos projektus

Paprastas kvietimas Nr.1 teikti vietos projektus

Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos "Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m."  priemones.

Plačiau apie kvietimą skaitykite skiltyje Pareiškėjams/Kvietimai

1 2 3 4 5 ... 19

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Konferencija "Nuveikti darbai ir ateities perpektyvos įgyvendinat LEADER"

Konferencija "Nuveikti darbai ir ateities perpektyvos įgyvendinat LEADER"

Rugsėjo 5 d.  Alantoje vyko Molėtų r. vietos veiklos grupės organizuojama  Konferencija “Nuveikti darbai ir ateities perspektyvos įgyvendinat LEADER". Joje dalyvavo gausus būrys svečių iš Lenkijos (vietos veiklos grupių "Gniazdo" ir "Kraina Rawki" atstovai), Molėtų krašto ūkininkai, verslininkai, kaimo bendruomenių ir įvairių įstaigų atstovai bei partneriai iš Utenos regiono vietos veiklos grupės. Visus susirinkusius pasveikino Alantos technologijų ir verslo mokyklos direktorius Vladas Pusvaškis, palinkėjo šilto bendravimo ir konstruktyvaus darbo. Plačiau skaitykite

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2018.01.05)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

/             

             

 

  

 

Renginių kalendorius