Projektas "Nuostabus kaimas"

Naujienos

Molėtų miesto vietos veiklos grupė organizuoja mokymus

Molėtų miesto vietos veiklos grupė organizuoja mokymus

    Š. m. balandžio 23, 24, 29, 30 dienomis Molėtų miesto vietos veiklos grupė „Molėtų aitvarai“ rengia pirmąjį 4 dienų seminarų kursą, skirtą vietos plėtros projektų rengėjams ir vykdytojams.  Plačiau skaitykite

Seminaro tema: “Kaip parengti aktualų, Molėtų VVG strategiją atitinkantų projektą ir sėkmingai jį įgyvendinti?” Seminaro tikslas: supažindinti vietos plėtros projektų rengėjus ir vykdytojus su esminiais projektų rengimo aspektais ir įgyvendinimo problematika.

Seminare kviečiami dalyvauti vietos plėtros projektų rengėjai ir įgyvendintojai: visuomeninės ir kitos organizacijos, atstovaujančios jaunimą, darbingo amžiaus asmenis, bedarbius, socialinę atskirtį patiriančius asmenis, savarankišką veiklą pradedančius asmenis. Galimas vienos įmonės / įstaigos / organizacijos dalyvių skaičius – 2 asmenys. 

Seminaro dalyviai bus informuoti, kaip parengti projektus šiomis veikloms:

1. Socialinio taksi paslaugos teikimas neįgaliesiems ir tarpininkavimas gaunant paslaugą.

2. Socialinių ir kitų paslaugų organizavimas ir teikimas smurtą patiriantiems asmenims užtikrinant paslaugų prieinamumą (tarpininkavimą) skatinant ir organizuojant savanorišką veiklą.

3. Molėtų miesto bendruomenės įtraukimas į kultūrinę, socialinę, meninę, praktinę, pažintinę, sportinę veiklą mažinant socialinę atskirtį ir užtikrinant savanorišką veiklą.

4. Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas socialinės rizikos šeimoms.

Seminaras rengiamas vadovaujantis Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ ir Europos socialio fondo agentūra (ESFA) 2019 m. sausio 23 d. pasirašyta sutartimi Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-04-0009 „Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-04-0009 „Molėtų miesto VVG „Molėtų aitvarai“ strategijos įgyvendinimo administravimas“ ir bus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Valstybės biudžeto.

Seminarai balandžio 23, 24, 29, 30 dienomis vyks Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje (Molėtų rajono savivaldybė, III a.). Seminarų laikas – 8.00 val. – 16.30 val.

Registracija tel. 8 687 34081

Molėtų miesto VVG „Molėtų aitvarai“ informacija

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Konferencija „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“

Konferencija „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“

Bet svarbiausia buvo tai, kad konferencijos „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“ dalyviai turėjo ką aptarti, kuo pasidžiaugti ir dėl ko pasiginčyti. Konferencijos tikslas: skatinti kaimo gyventojų ekonominį aktyvumą ir geresnį turimų gamybinių pajėgumų panaudojimą, atnaujinti kaimo bendruomenių veiklas, siekiant užtikrinti jaunimo užimtumą ir darbo kultūros palaikymą. Konferencijos metu buvo pasidalinta gerąja praktika Lietuvoje, patirtimi kaimyninėse VVG, bei inovatyvia veikla taikant naujausias IT technologijas ir jų galima nauda. Plačiau skaitykite 

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.01.18)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas strategijos keitimas

Patvirtintas strategijos keitimas

2019.01.18 gautas raštas, kuriame informuojama, jog Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), įvertinusi 2019 m. sausio 9 d. raštu Nr. IN-03 „Dėl Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. keitimo“ pateiktą Vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001 „Molėtų rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS), įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“, keitimą, vadovaudamasi VPS administravimo taisyklių 82.8.1 ir 82.8.2.1 papunkčiais priėmė sprendimą patvirtinti VPS keitimą.

/          

     

Renginių kalendorius