Renginiai

Apskrito stato diskusiją tema „Turizmo plėtros galimybės, taikant universalaus dizaino principus Molėtų krašte“

Apskrito stato diskusiją tema „Turizmo plėtros galimybės, taikant universalaus dizaino principus Molėtų krašte“

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga š.m. birželio 17 d. Molėtuose organizuoja apskrito stato diskusiją tema „Turizmo plėtros galimybės, taikant universalaus dizaino principus Molėtų krašte“. Renginio metu bus galima susipažinti su turizmo plėtros galimybėmis žmonėms su negalia, kasdieniais gyvenimo iššūkiais, su kuriais žmonės su negalia susiduria keliaudami Lietuvoje ir užsienyje. Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" projekto vadovė V. Navickienė skaitys pranešimą  "Leader programos sprendimai Molėtų rajone: problemos ir naujo 2014-2020 m. finansinio laikotarpio galimybės turizmo plėtrai žmonėms su negalia ".

Konferencija "Žinios ir gebėjimai keičia kaimą"

Konferencija "Žinios ir gebėjimai keičia kaimą"

 Š.m. birželio 26 dieną vyks  baigiamoji konferencija „Žinios ir gebėjimai keičia kaimą“, kuri organizuojama įgyvendinant projektą „Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“ narių, valdybos, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų įgūdžių tobulinimas ir aktyvumo didinimas“.

Konferencija įvyks 2015-06-26 12.00 val. Kuolakasių kaimo bendruomenėje, Kuolakasių k. 1A, Molėtų r.

Mokymai VVG nariams birželio 25 d.

Mokymai VVG nariams birželio 25 d.

Š. m. birželio 25 dieną vyks mokymai VVG nariams ir administracijai "VVG veiklso organizavimas ir strategijos įgyvendinimas" pagal projektą “Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“ narių, valdybos, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų įgūdžių tobulinimas ir aktyvumo didinimas“. Mokymų vieta - Molėtų  švietimo centro salė (3 aukštas), Vilniaus  g.44, Molėtai.

Mokymai VVG nariams birželio 10 d.

Mokymai VVG nariams birželio 10 d.

Š. m. birželio 10 dieną vyks mokymai VVG nariams ir administracijai "VVG vaidmuo skatinant vietos ūkio pletrą" pagal projektą “Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“ narių, valdybos, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų įgūdžių tobulinimas ir aktyvumo didinimas“. Mokymų vieta - Molėtų  švietimo centro salė (3 aukštas), Vilniaus  g.44, Molėtai.

Mokymai VVG nariams gegužės 25 d.

Mokymai VVG nariams gegužės 25 d.

Š. m. gegužės 25 dieną vyks mokymai VVG nariams ir administracijai "Socialinio verslo koncepcijos įgyvendinimas ir kaimo bendruomenių verslumo ugdymas" pagal projektą “Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“ narių, valdybos, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų įgūdžių tobulinimas ir aktyvumo didinimas“. Mokymų vieta - Molėtų  švietimo centro salė (3 aukštas), Vilniaus  g.44, Molėtai.

Mokymai VVG nariams gegužės 20 d.

Mokymai VVG nariams gegužės 20 d.

Š. m. gegužės 20 dieną vyks mokymai VVG nariams ir administracijai "Strategijos įgyvendinimo stebėsena ir vertinimas" pagal projektą “Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“ narių, valdybos, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų įgūdžių tobulinimas ir aktyvumo didinimas“. Mokymų vieta - Molėtų  švietimo centras, Vilniaus  g.44, Molėtai.

Mokymai VVG nariams kovo 31 dieną

Mokymai VVG nariams kovo 31 dieną

Š.m. kovo 31 dieną vyks mokymai VVG nariams ir administracijai "Kaimo  vietovių socialinė ir  teritorinė sanglauda" pagal projektą “Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“ narių, valdybos, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų įgūdžių tobulinimas ir aktyvumo didinimas“. Mokymų vieta - VŠĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras, Inturkės g.4, Molėtai

Mokymai VVG nariams

Mokymai VVG nariams

Š.m. kovo 18 dieną vyks mokymai VVG nariams ir administracijai "VVG ir kitų nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas" pagal projektą “Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“ narių, valdybos, administracijos bei potencialių vietos projektų vykdytojų įgūdžių tobulinimas ir aktyvumo didinimas“. Mokymų vieta - VŠĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras, Inturkės g.4, Molėtai.

1 ... 5 6 7

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Konferencija „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“

Konferencija „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“

Bet svarbiausia buvo tai, kad konferencijos „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“ dalyviai turėjo ką aptarti, kuo pasidžiaugti ir dėl ko pasiginčyti. Konferencijos tikslas: skatinti kaimo gyventojų ekonominį aktyvumą ir geresnį turimų gamybinių pajėgumų panaudojimą, atnaujinti kaimo bendruomenių veiklas, siekiant užtikrinti jaunimo užimtumą ir darbo kultūros palaikymą. Konferencijos metu buvo pasidalinta gerąja praktika Lietuvoje, patirtimi kaimyninėse VVG, bei inovatyvia veikla taikant naujausias IT technologijas ir jų galima nauda. Plačiau skaitykite 

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.01.18)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas strategijos keitimas

Patvirtintas strategijos keitimas

2019.01.18 gautas raštas, kuriame informuojama, jog Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), įvertinusi 2019 m. sausio 9 d. raštu Nr. IN-03 „Dėl Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. keitimo“ pateiktą Vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001 „Molėtų rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS), įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“, keitimą, vadovaudamasi VPS administravimo taisyklių 82.8.1 ir 82.8.2.1 papunkčiais priėmė sprendimą patvirtinti VPS keitimą.

/          

     

Renginių kalendorius