Renginiai

Socialinio verslo vietos projektų įgyveninimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę "LEADER" ir "Vietos plėtros strategijų administravimo sistema".  Seminaras vyks gegužės 17 d. 10.00 val. "Ibis styles" viešbutyje, Minsko pl. 14, Vilnius LT- 02121.

Valdybos susirinkimas

Valdybos susirinkimas

2017 m. gegužės mėn. 16 d., antradienį, 15:00 val. VVG biuro patalpose (Vilniaus g. 45, Molėtai) vyks valdybos susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. VPS vykdymo trukdžiai ir numatomas VPS keitimas.
 2. Galimų atrankos kriterijų, ekonominės veiklos rūšių  įvertinimas 1 kvietimo priemonėms.
 3. Keičiamo teisyno ypatumai ir galimos pertvarkos VVG, susiję su funkcijų tarp VVG ir NMA persidalijimu vertinant VP.
 4. Praeito laikotarpio VP metinių ataskaitų rezultatų aptarimas. Pamokos ateičiai.
 5. VVG valdybos narių/ kandidatų į narius mokymai. VVG narystės klausimai( reikia naujų narių).
 6. Dėl delegavimo į tarptautinį renginį Lenkijoje.
 7. Dėl galimo vietos projektų administravimo  valdymo programos pirkimo.
 8. Kiti klausimai

 

Kviečiame visus valdybos narius aktyviai dalyvauti!

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07866

Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com

Seminaras apie Socialinio verslo koncepcijos įgyvendinimą"

Seminaras apie Socialinio verslo koncepcijos įgyvendinimą"

Molėtų VVG administracijos darbuotojai vyks į Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro rengiamą seminarą „Socialinio verslo koncepcijos įgyvendinimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą“.

Seminaras vyks parodos „Ką pasėsi...2017“ metu – kovo 30 d. 13 val. IV rūmų 211 aud.

Socialinio verslo forumas 2017

Socialinio verslo forumas 2017

Kovo 29 d. administavimo vadovė Violeta Navickienė ir administratorė Janina Leišienė dalyvaus Socialinio verslo forume 2017, kuris vyks LR Žemės Ūkio ministerijoje.

Utenos regiono susitikimas

Utenos regiono susitikimas

Kovo 27 d. 11 val. vyks Utenos regiono VVG susitikimas Anykščiuose. Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" administracijos darbuotojai planuoja dalyvauti susitikime.

Visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

Visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

KVIETIMAS

Kviečiame į Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“
visuotinį ataskaitinį susirinkimą!

 2017 m. kovo mėn. 24 d., penktadienį,
15 val. savivaldybės salėje (Vilniaus g. 44, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. 2016 metų veiklos ataskaita;
 2. 2016 metų finansinė ataskaita;
 3. Kiti einamieji klausimai.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07866

 Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com

Valdybos susirinkimas

Valdybos susirinkimas

 

 2017 m. kovo mėn. 21 d., antradienį, kviečiame į Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ valdybą susirinkimą,  kuris vyks 15:00 val. VVG biuro patalpose (Vilniaus g. 45, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl VVG metinės veiklos ataskaitos už 2016 m. patvirtinimo.
 2. Dėl VVG finansinės ataskaitos už 2016 m. patvirtinimo.
 3. Dėl vietos projektų, įgyvendintų pagal Molėtų rajono vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisyklių 2 priedo „Užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos tikrinimo klausimynas“ formos patvirtinimo.
 4. Kiti klausimai

Kviečiame visus valdybos narius aktyviai dalyvauti!

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07866

Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com

Valdybos susirinkimas

Valdybos susirinkimas

2017 m. sausio  mėn. 26 d., ketvirtadienį, 15:00 val. kviečiame Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ valdybą į susirinkimą, kuris vyks VVG biuro patalpose (Vilniaus g. 45, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl VVG valdybos darbo reglamento patvirtinimo.

2. Dėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitos už 2016 m. patvirtinimo.

3. Dėl metinio Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m.  administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo 2017 metams pristatymo ir pritarimo.

4. Dėl pritarimo VPS II prioriteto „Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemonės „Neformalaus  ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ finansavimo sąlygų aprašo atrankos kriterijams.

5. Dėl VVG darbuotojų ir valdybos veiklos atliekant 2007-2013 metų laikotarpio vietos projektų kontrolę.

6. Dėl VVG narių nario mokesčio mokėjimo ir naujų narių pritraukimo.

7. Kiti einamieji klausimai.

 

Viešinimo - aktyvinimo renginys Giedraičiuose

Viešinimo - aktyvinimo renginys Giedraičiuose

      

Molėtų r. VVG įgyvendindama projektą "Molėtų r. VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m."  gruodžio 15 d. , ketvirtadienį 15.00- 17.30 val., organizuoja viešnimo - aktyvinimo renginį  "Darbo vietos sukūrimo problematika, specifinės žinios ir gebėjimai". Susitikimas vyks  Širvintų g. 16, Giedraičiai, Molėtų r.  (Giedraičių bendruomenės centro patalpose),  kurio metu bus pristatyta "Molėtų r. VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m." (Nr. 42VS-KU-15-1-06802). Maloniai kviečiame dalyvauti.   Preliminari renginio programa

Išsamesnė informacija telefonu 8-383 51061, mob. tel. 8-683 07866 (Violeta Navickienė) arba el. paštu moletuvvg@gmail.com

Viešinimo - aktyvinimo renginys Suginčiuose

Viešinimo - aktyvinimo renginys Suginčiuose

    

Molėtų r. VVG įgyvendindama projektą "Molėtų r. VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m."  gruodžio 01 d. , ketvirtadienį 14.00- 16.30 val., organizuoja viešnimo - aktyvinimo renginį  "Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą". Susitikimas vyks  Darželio g. 1, Suginčiai, Molėtų r.  (Suginčių bibliotekos patalpose),  kurio metu bus pristatyta "Molėtų r. VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m." (Nr. 42VS-KU-15-1-06802). Maloniai kviečiame dalyvauti.   Preliminari renginio programa

Išsamesnė informacija telefonu 8-383 51061, mob. tel. 8-683 07866 (Violeta Navickienė) arba el. paštu moletuvvg@gmail.com

Viešinimo - aktyvinimo renginys Joniškyje

Viešinimo - aktyvinimo renginys Joniškyje

        

Molėtų r. VVG įgyvendindama projektą "Molėtų r. VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m."  lakpričio 24 d. , ketvirtadienį 14.00- 16.30 val., organizuoja viešnimo - aktyvinimo renginį  "Novatoriškas verslas kaime". Susitikimas vyks  Arino g. 20, Joniškio mstl., Molėtų r.  (Joniškio bendruomenės centro patalpose),  kurio metu bus pristatyta "Molėtų r. VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m." (Nr. 42VS-KU-15-1-06802). Maloniai kviečiame dalyvauti.   Preliminari renginio programa

Išsamesnė informacija telefonu 8-383 51061, mob. tel. 8-683 07866 (Violeta Navickienė) arba el. paštu moletuvvg@gmail.com

Visuotinis narių susirinkimas

Visuotinis narių susirinkimas

Kviečiame  į  Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ visuotinį susirinkimą!   2016 m. lapkričio mėn. 21 d., pirmadienį,  15 val. VVG biuro patalpose (Vilniaus g. 45, Molėtai)

      Susirinkimo darbotvarkė:

              1. Dėl Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. tikslinimo;

              2. Dėl pasirengimo teikti kvietimus 2017 m.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07866

Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com

1 2 3 4 5 ... 7

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2018.01.05)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas pirmasis vietos projektas

Patvirtintas pirmasis vietos projektas

2018 m. rugpjūčio 31 d. NMA sprendimu skiriama parama VšĮ Idėjų medis projektui "Bendrystės jėga" Nr.MOLĖ-LEADER-6B-J-1-6-2018 įgyvendinti. Skiriama iki 14675,00 Eur dydžio parama, iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 12 473,75 Eur t.y. 85 proc. paramos sumos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 201,15 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos.

 

/             

             

 

  

 

Renginių kalendorius