Renginiai

Viešinimo - aktyvinimo renginiai

Viešinimo - aktyvinimo renginiai 2018.07.23

Liepos mėnesio viešinimo aktyvinimo renginių grafikas

2018

liepa

     
PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
23 24 25 26 27
Suginčių BC - 15 val. Darbotvarkė Dapkūniškio BC - 11.00 val., darbotvarkė   Balninkų BC 12.30 val., darbotvarkė                         Toliejų BC - 14 val.,darbotvarkė Levaniškių BC - 14.00 val., darbotvarkė Skudutiškio BC 15.30 val., darbotvarkė

 Rugpjūčio mėnesio viešinimo aktyvinimo renginių grafikas

Rugpjūtis

     
PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
    01 02 03
     

9.30 val. Inturkės BC, darbotvarkė

11.00 val. Arnionių BC, darbotvarkė

12.30 val. Joniškio BC, darbotvarkė

14.00 val. Kuolakasių BC, darbotvarkė

 
PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
06 07 08 09 10
11.00 val. Bekupės BC, darbotvarkė    

 

 

 

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas 2018.06.20

Kviečiame į Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ 
narių visuotinį susirinkimą!

2018 m. birželio mėn. 28 d., ketvirtadienį,
15 val. savivaldybės salėje (Vilniaus g. 44, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė

Valdybos susirinkimas

Valdybos susirinkimas 2018.06.13

Kviečiame į Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ valdybos susirinkimą!
2018 m. birželio mėn. 19 d., antradienį, (po PAK posėdžio) VVG biure (Vilniaus g. 45, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl visuotinio rinkiminio susirinkimo organizavimo.
 2. Dėl paprasto kvietimo Nr. 2 teikti projektus pagal VPS I prioriteto ,,Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ priemonę Nr.LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo ir tvirtinimo.
 3. Dėl paprasto kvietimo Nr. 3 teikti projektus pagal VPS II prioriteto ,,Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemonę Nr.LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas, panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo.
 4. Kiti aktualūs klausimai.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07866

 Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis 2018.06.13

2018 m. birželio 19 d. (antradienį) 10.30 val. Molėtų r. VVG „Keisdamiesi keičiame“ biure, Vilniaus g. 45, Molėtai, organizuojamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Posėdyje kviečiami dalyvauti komiteto nariai – Molėtų r. VVG valdybos nariai ir nariai-stebėtojai – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai.

Darbotvarkė:

1. Dėl Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ (toliau – VVG) vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės tvirtinimo.

2. Dėl VVG vieto projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo.

3. Dėl R. Rabcevičiaus IĮ ‚Prie Arino“ vietos projekto „Aktyvios ir inovatyvios paslaugos turistams prie Arino“ (MOLĖ-LEADER-6A-DJ-1-3-2018), pateikto pagal VPS priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ atrankos ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

3. Dėl UAB „Pagulbio grūdai“ vietos projekto „Pagulbio grūdų įmonės kūrimas“ (MOLĖ-LEADER-6A-DJ-1-1-2018), pateikto pagal VPS priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ atrankos ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

4. Dėl Inturkės bendruomenės centro vietos projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas, mažinat socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose“ (MOLĖ-LEADER-6B-J-1-5-2018), pateikto pagal VPS priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukinat jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ atrankos ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

5. Dėl VšĮ Idėjų medis vietos projekto „Bendrystės jėga“ (MOLĖ-LEADER-6B-J-1-6-2018), pateikto pagal VPS priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukinat jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ atrankos ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

Visuotinis ataskaitinis Molėtų VVG narių susirinkimas

Visuotinis ataskaitinis Molėtų VVG narių susirinkimas

KVIETIMAS

 Kviečiame į Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“
narių visuotinį susirinkimą!

2018 m. kovo mėn. 30 d., penktadienį,
14 val. VVG administracijos patalpose (Vilniaus g. 45, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl paprasto kvietimo Nr. 2 teikti projektus pagal VPS I prioriteto ,,Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ priemonę Nr.LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo;
 2. Dėl 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo;
 3. Dėl 2017 metų finansinė ataskaitos patvirtinimo;
 4. Dėl metines 2017 metų VPS įgyvendinimo ataskaitos pristatymo;
 5. Einamieji klausimai.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07866

 Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com

Valdybos susirinkimas

Valdybos susirinkimas 2018.03.20

Kviečiame į Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ valdybos susirinkimą!

2018 m. kovo mėn. 23 d., penktadienį, 15.00 val.  VVG biure (Vilniaus g. 45, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl pasirengimo visuotiniam-ataskaitiniam rinkiminiam susirinkimui.
 2. Dėl VPS įgyvendinimo situacijos.
 3. Dėl  tarptautinio bendradarbiavimo projekto paraiškos pasitvirtinimo.
 4. Dėl tarpregioninio bendradarbiavimo projektų perspektyvos ir poreikio.
 5. Kiti aktualūs klausimai.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07866

 Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com

Konferencija "LEADER-naujų darbo vietų perspektyva"

Konferencija "LEADER-naujų darbo vietų perspektyva"

Kviečiame visus į Molėtų VVG organizuojamą konferenciją, kuri vyks gruodžio 28 d. 11 val. Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro salėje (Inturkės g. 4, Molėtai). Renginio metu bus pristatomos Molėtų rajono turizmo traukos vietovių plėtros galimybės ir 2017 m. gruodžio 22 d. paskelbto paprasto kvietimo Nr.1 finansavimo gairės. Konferencijos dienotvarkė

Visuotinis Molėtų VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų VVG narių susirinkimas

Kviečiame į Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“
narių visuotinį susirinkimą!

2017 m. gruodžio mėn. 19 d., antradienį,
15 val. savivaldybės salėje (Vilniaus g. 44, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams. 2017.12.13

Gruodžio 18 dieną (pirmadienį) organizuojami mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams, kurie vyks Molėtų švietimo centro salėje (Vilniaus g. 44, Molėtai III aukštas 305 kab.). Mokymų tema "Turizmo potencialo ir kitų vietos išteklių panaudojimo galimybės". Pradžia - 9 val. Registracija  telefonais 8-383 51061; 8- 683 07877 arba el. p. moletuvvg@gmail.com    Mokymų dienotvarkė

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Gruodžio 12 d., 9.00 val.  seminaras "Maisto grandinių „Nuo lauko iki stalo“ organizavimo ypatumai“, lektorė M. Skebienė, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla. Mokymų dienotvarkė

Kviečiame norinčius registruotis tel. 8-683 07877, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Gruodžio 6 d., 9.00 val.  seminaras „Darbo su jaunimu vietos bendruomenėse organizavimo ir vykdymo ypatumai, galimybės siekiant mažinti socialinę atskirtį“ , lektorius Žilvinas Mažeikis, JATC (jaunimo asmeninio tobulėjimo centras) direktorius, VšĮ „Socialinis sufleris“.

Gruodžio 7 d., 9.00 val.  seminaras „Savanorystės teisinis reglamentavimas. Už ir prieš“, lektorius Žilvinas Mažeikis, JATC (jaunimo asmeninio tobulėjimo centras) direktorius, VšĮ „Socialinis sufleris“.

Mokymų dienotvarkės

Kviečiame norinčius registruotis tel. 8-683 07877, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Lapkričio 27 d. adresu Molėtai, Vilniaus g. 44 (Molėtų švietimo centro salėje III aukštas, 305 kab.) vyks mokymai tema „Inovacijos kuriant ir plečiant ūkį bei verslą“"; Lektorė L. Aidukienė, Mokymų cetras PRO. Pradžia 9 val.

Mokymų dienotvarkė

Kviečiame norinčius registruotis tel. 8-683 07877, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com

1 2 3 4 ... 7

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.12.17)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

Molėtų rajono vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais ir ateities planai

2019 metai Molėtų r. vietos veiklos grupei, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, išties buvo darbingi. Po 2018 metų vietos projektų paraiškų vertinimo „kamščio“ per 2019 metus buvo įvertinta ir pasirašyta vietos projektų vykdymo paramos sutarčių su vietos projekto vykdytojais 908 284,00 eurų paramos sumai. Tai sudaro 69 proc. visų Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. vietos projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Startavo 17 vietos projektų: 5 socialinio verslo projektai pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“; 3 projektai kuriantys bendradarbiavimo tinklus pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“; 4 verslo projektai pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“; 1 vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui skirtas projektas pagal priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“; 4 regioninį produktą kuriantys projektai pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

                       Trys vietos projektai tais pačiais metais jau sėkmingai įgyvendinti. VšĮ „Bendrystės centro“ įgyvendinto projekto metu buvo sukurta nauja 3 val. edukacija „Vilna sušildys ir aprengs“, pristatanti visą vilnos kelią nuo pat pradžios iki pagaminto gaminio. Jos metu pasakojama istorija apie avininkystės atsiradimą Lietuvoje, vilnos skirstymą pagal rūšį ir storį bei jos savybes, avies kirpimo, vilnos karšimo ir verpimo subtilybės. Edukacijos metu kiekvienas dalyvis pasigamina pasirinktą gaminį.

 

Asociacijos „Polkutė“ įgyvendinto projekto metu sukurta smagi muzikinė edukacija „Pažinkime Molėtų krašto muzikavimo tradicijas“. Įvykdytos regioninio produkto rinkodaros priemonės: sukurta svetainė, edukacinės programos video anonsas, interaktyvi pramoga liaudies dainos karaoke ir atliekamų kūrinių 6 video įrašai; sukurta grafinė novelė apie tradicinį muzikavimą. Suorganizuoti renginiai kaimo bendruomenėse, kuriuose pristatyta edukacinė programa. Šių įgyvendintų projektų rezultatai stiprina Molėtų krašto patrauklumą, konkurencingumą bei vietos gyventojų ir organizacijų materialinį suinteresuotumą puoselėti savo krašto etnokultūrą ir bendruomeniškumą.

  VšĮ „Idėjų medis“ įgyvendintas vietos projektas skirtas vaikų ir jaunimo užimtumo gerinimui. Šio projekto įgyvendinimo metu suorganizuotos 3 stovyklos-dviračių žygiai, bendruomenėse padaryti geri darbai, prisidėta organizuojant miestelių šventes seniūnijose. Visose šiose veiklose sudalyvavo 60 įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo iš Molėtų rajono. Projekto metu dalyviai stiprino ne tik tam tikrus profesinius įgūdžius, dalyvavo žygiuose-stovyklose, bet ir ugdė bendruomeniškumą bei savanorystę.

Darbų padaryta nemažai, bet atsipūsti negalima. 2020 metais laukia visų Lietuvos kaimo vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo vertinimo metai. Bus vertinamas strategijų įgyvendinimo progresas. Planuojama skelbti 4 kvietimus pagal Vietos plėtros strategijos pirmojo prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ ir antrojo prioriteto „Novatoriško plėtros ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemones. Pirmasis kvietimas jau bus skelbiamas sausio pabaigoje, kuris kvies teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ar kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“; Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Bendradarbiavimo tinklų kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“. Antrasis kvietimas planuojamas balandžio mėnesio pradžioje. Šio kvietimo metu kviesime teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Dar vienas kvietimas planuojamas birželio pradžioje, kurio metu galima bus teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Paskutinis ketvirtas kvietimas planuojamas rugpjūčio mėnesį, kurio metu bus galima teikti paraiškas pagal priemones: Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ ir Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Plačiau apie vietos plėtros strategijos priemones galite rasti mūsų internetiniame puslapyje www.moletuvvg.lt. Informacija taip pat teikiama telefonais 8-383 51061; +370 683 07877, el paštu moletuvvg@gmail.com arba galite atvykti adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai

Kviečiame bendruomenes, NVO, verslo atstovus sekti spaudą ir pasirodžius kvietimams būti aktyviais teikiant vietos projektų paraiškas bei tokiu būdu prisidedant prie Molėtų krašto ir jo žmonių gerovės kūrimo.

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai

Patvirtinti kvietimo Nr. 6 verslo vietos projektai 2019.12.20

2019 m. gruodžio 20 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.BR1-432 patvirtinti  Molėtų rajono vietos veiklos grupei 'Keisdamiesi keičiame" pateikti vietos projektai. Parama skiriama projektams, kurie pateikti pagal priemonę "Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius" LEADER-19.2-SAVA-8:

1. MB "Girios dovana" projektui "MB „Girios dovana“ verslo įkūrimas" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-5-2019 (skirta paramos suma iki 50 978,00 Eur)

2. Justino Duchovskio projektui "Justino Duchovskio verslo pradžia" Nr. MOLĖ-LEADER-6A-DJ-6-3-2019 (skirta paramos suma iki 55 922,00 Eur)

Renginių kalendorius