Renginiai

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis 2018.06.13

2018 m. birželio 19 d. (antradienį) 10.30 val. Molėtų r. VVG „Keisdamiesi keičiame“ biure, Vilniaus g. 45, Molėtai, organizuojamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Posėdyje kviečiami dalyvauti komiteto nariai – Molėtų r. VVG valdybos nariai ir nariai-stebėtojai – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai.

Darbotvarkė:

1. Dėl Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ (toliau – VVG) vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės tvirtinimo.

2. Dėl VVG vieto projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo.

3. Dėl R. Rabcevičiaus IĮ ‚Prie Arino“ vietos projekto „Aktyvios ir inovatyvios paslaugos turistams prie Arino“ (MOLĖ-LEADER-6A-DJ-1-3-2018), pateikto pagal VPS priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ atrankos ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

3. Dėl UAB „Pagulbio grūdai“ vietos projekto „Pagulbio grūdų įmonės kūrimas“ (MOLĖ-LEADER-6A-DJ-1-1-2018), pateikto pagal VPS priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ atrankos ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

4. Dėl Inturkės bendruomenės centro vietos projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas, mažinat socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose“ (MOLĖ-LEADER-6B-J-1-5-2018), pateikto pagal VPS priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukinat jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ atrankos ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

5. Dėl VšĮ Idėjų medis vietos projekto „Bendrystės jėga“ (MOLĖ-LEADER-6B-J-1-6-2018), pateikto pagal VPS priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukinat jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ atrankos ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

Visuotinis ataskaitinis Molėtų VVG narių susirinkimas

Visuotinis ataskaitinis Molėtų VVG narių susirinkimas

KVIETIMAS

 Kviečiame į Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“
narių visuotinį susirinkimą!

2018 m. kovo mėn. 30 d., penktadienį,
14 val. VVG administracijos patalpose (Vilniaus g. 45, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl paprasto kvietimo Nr. 2 teikti projektus pagal VPS I prioriteto ,,Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ priemonę Nr.LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo;
 2. Dėl 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo;
 3. Dėl 2017 metų finansinė ataskaitos patvirtinimo;
 4. Dėl metines 2017 metų VPS įgyvendinimo ataskaitos pristatymo;
 5. Einamieji klausimai.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07866

 Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com

Valdybos susirinkimas

Valdybos susirinkimas 2018.03.20

Kviečiame į Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ valdybos susirinkimą!

2018 m. kovo mėn. 23 d., penktadienį, 15.00 val.  VVG biure (Vilniaus g. 45, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl pasirengimo visuotiniam-ataskaitiniam rinkiminiam susirinkimui.
 2. Dėl VPS įgyvendinimo situacijos.
 3. Dėl  tarptautinio bendradarbiavimo projekto paraiškos pasitvirtinimo.
 4. Dėl tarpregioninio bendradarbiavimo projektų perspektyvos ir poreikio.
 5. Kiti aktualūs klausimai.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07866

 Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com

Konferencija "LEADER-naujų darbo vietų perspektyva"

Konferencija "LEADER-naujų darbo vietų perspektyva"

Kviečiame visus į Molėtų VVG organizuojamą konferenciją, kuri vyks gruodžio 28 d. 11 val. Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro salėje (Inturkės g. 4, Molėtai). Renginio metu bus pristatomos Molėtų rajono turizmo traukos vietovių plėtros galimybės ir 2017 m. gruodžio 22 d. paskelbto paprasto kvietimo Nr.1 finansavimo gairės. Konferencijos dienotvarkė

Visuotinis Molėtų VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų VVG narių susirinkimas

Kviečiame į Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“
narių visuotinį susirinkimą!

2017 m. gruodžio mėn. 19 d., antradienį,
15 val. savivaldybės salėje (Vilniaus g. 44, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams. 2017.12.13

Gruodžio 18 dieną (pirmadienį) organizuojami mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams, kurie vyks Molėtų švietimo centro salėje (Vilniaus g. 44, Molėtai III aukštas 305 kab.). Mokymų tema "Turizmo potencialo ir kitų vietos išteklių panaudojimo galimybės". Pradžia - 9 val. Registracija  telefonais 8-383 51061; 8- 683 07877 arba el. p. moletuvvg@gmail.com    Mokymų dienotvarkė

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Gruodžio 12 d., 9.00 val.  seminaras "Maisto grandinių „Nuo lauko iki stalo“ organizavimo ypatumai“, lektorė M. Skebienė, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla. Mokymų dienotvarkė

Kviečiame norinčius registruotis tel. 8-683 07877, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Gruodžio 6 d., 9.00 val.  seminaras „Darbo su jaunimu vietos bendruomenėse organizavimo ir vykdymo ypatumai, galimybės siekiant mažinti socialinę atskirtį“ , lektorius Žilvinas Mažeikis, JATC (jaunimo asmeninio tobulėjimo centras) direktorius, VšĮ „Socialinis sufleris“.

Gruodžio 7 d., 9.00 val.  seminaras „Savanorystės teisinis reglamentavimas. Už ir prieš“, lektorius Žilvinas Mažeikis, JATC (jaunimo asmeninio tobulėjimo centras) direktorius, VšĮ „Socialinis sufleris“.

Mokymų dienotvarkės

Kviečiame norinčius registruotis tel. 8-683 07877, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Lapkričio 27 d. adresu Molėtai, Vilniaus g. 44 (Molėtų švietimo centro salėje III aukštas, 305 kab.) vyks mokymai tema „Inovacijos kuriant ir plečiant ūkį bei verslą“"; Lektorė L. Aidukienė, Mokymų cetras PRO. Pradžia 9 val.

Mokymų dienotvarkė

Kviečiame norinčius registruotis tel. 8-683 07877, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams 2017.11.20

Lapkričio 22 d. adresu Molėtai, Vilniaus g. 44 (Molėtų švietimo centro salėje III aukštas, 305 kab.) vyks mokymai tema „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą. Rinkodara ir marketingas"; Lektorė Dalia Žygelienė (Všį Alantos technologijų ir verslo mokyklos dėstytoja)

Mokymų dienotvarkė

Kviečiame norinčius registruotis tel. 8-683 07877, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Kviečiame į Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“  narių visuotinį susirinkimą!

2017 m. lapkričio mėn. 7 d., antradienį, 15 val. savivaldybės salėje (Vilniaus g. 44, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. „Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m“. Teisinės bazės pokyčiai, VPS priemonių ir įgyvendinimo plano pakeitimai.
 2. Molėtų r. VVG valdybos darbo optimizavimas. Valdybos reglamento papildymai.
 3. Einamieji klausimai

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07866

Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams 2017.11.01

Molėtų r. vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame", įgyvendinanti  projektą "Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.", planuoja lapkričio mėnesį organizuoti  tokius mokymus potencialiems vietos projektų pareiškėjams:

Lapkričio 3 d. „Verslo plano rengimas“ II dalis. Mokymai vyks Molėtų švietimo centro salėje (savivaldybės pastate, 305 kab., III aukštas). Lektorė L. Aidukienė, Mokymų cetras PRO. Pradžia 9 val. Mokymų dienotvarkė

Lapkričio 22 d. „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą. Rinkodara ir marketingas";

Lapkričio 27 d. „Inovacijos kuriant ir plečiant ūkį bei verslą“;

Kviečiame norinčius registruotis tel. 8-683 07877, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com

1 2 3 4 ... 7

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Konferencija „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“

Konferencija „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“

Bet svarbiausia buvo tai, kad konferencijos „Trumposios maisto grandinės ir vietinio maisto sistemos. Iššūkiai pareiškėjams, vietos valdžiai ir verslui“ dalyviai turėjo ką aptarti, kuo pasidžiaugti ir dėl ko pasiginčyti. Konferencijos tikslas: skatinti kaimo gyventojų ekonominį aktyvumą ir geresnį turimų gamybinių pajėgumų panaudojimą, atnaujinti kaimo bendruomenių veiklas, siekiant užtikrinti jaunimo užimtumą ir darbo kultūros palaikymą. Konferencijos metu buvo pasidalinta gerąja praktika Lietuvoje, patirtimi kaimyninėse VVG, bei inovatyvia veikla taikant naujausias IT technologijas ir jų galima nauda. Plačiau skaitykite 

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2019.01.18)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas strategijos keitimas

Patvirtintas strategijos keitimas

2019.01.18 gautas raštas, kuriame informuojama, jog Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), įvertinusi 2019 m. sausio 9 d. raštu Nr. IN-03 „Dėl Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijos 2014-2020 m. keitimo“ pateiktą Vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001 „Molėtų rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS), įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“, keitimą, vadovaudamasi VPS administravimo taisyklių 82.8.1 ir 82.8.2.1 papunkčiais priėmė sprendimą patvirtinti VPS keitimą.

/          

     

Renginių kalendorius