Renginiai

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams

Lakričio 28 d. vyks mokymai tema „Socialinio ir bendruomeninio verslo ypatumai, verslo veikimo būdai ir modeliai“.

Kviečiame visus į lapkričio 28 d. mokymus. Mokymai vyks Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos salėje (savivaldybės pastate, 305 kab., III aukštas). Mokymus ves lektorė Rasa Žilionė, VšĮ „Žinių kodas“ direktorė. 

 Registruotis  galima tel. 8-683 07877, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com

Lakričio 15 d. prasideda mokymų ciklas potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams. Pirmoji mokymų tema „Viešųjų pirkimų organizavimas“.

Kviečiame visus, kurie jau pateikėte pagal VPS priemones projektus ir tuos kurie dar planuojate teikti, į lapkričio 15 d. mokymus. Mokymai vyks Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos salėje (savivaldybės pastate, 305 kab., III aukštas). Mokymus ves lektorė Rasa Žilionė, VšĮ „Žinių kodas“ direktorė. 

 Registruotis  galima tel. 8-683 07877, 8-383 51061 arba el.p. moletuvvg@gmail.com

Konferencija "Nuveikti darbai ir ateities perpektyvos įgyvendinat LEADER"

Konferencija "Nuveikti darbai ir ateities perpektyvos įgyvendinat LEADER"

Rugsėjo 5 d., trečiadienį, 14.00 - 18.00 val. Molėtų rajono vietos veiklos grupė organizuoja tarptautinę konferenciją „Nuveikti darbai ir ateities perspektyvos įgyvendinat LEADER“. Renginys vyks Alantos technologijų ir verslo mokyklos aktų salėje adresu: Technikumo g.2, Naujasodžio km., Alantos s.,  Molėtų rKonferencijoje svečiuosis partneriai iš Lenkijos vietos veiklos grupių  „Gniazdo“ ir „Kraina Rawki“, kurie pristatys gerąją LEADER patirtį  iš savo regionų. ​ Kviečiame visus norinčius dalyvauti registruotis el. paštu moletuvvg@gmail.com arba telefonais 8-383 51061, 8-683 07866 (Violeta). Preliminari programa

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis 2018.08.06

2018 m. rugpjūčio 9 d. (ketvirtadienį) 9.00 val. Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos patalpose , Vilniaus g. 48, Molėtai, organizuojamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Posėdyje kviečiami dalyvauti komiteto nariai – Molėtų r. VVG valdybos nariai ir nariai-stebėtojai – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai.

 POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ (toliau – VVG) vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės tvirtinimo.

2. Dėl VšĮ „TEATRIUKO“ vietos projekto „DRĄSIŲ KALVĖ – interaktyvus teatras pasitikėjimui ir kūrybiškumui ugdyti“ (Nr.MOLĖ-LEADER-6B-DI-2-1-2018), pateikto pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ atrankos ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

3. Dėl Tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas“ vietos projekto „Kaimo vietovių patrauklumo ir gyvenimo kokybės užtikrinant paslaugų, reikšmingų kaimo ekonominei, socialinei ir kultūrinei veiklai, teikimą ir prieinamumą stiprinimas Molėtų rajone“ (MOLĖ-LEADER-6B-DI-2-2-2018), pateikto pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ atrankos ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

4. Dėl Všį „Arino namai“ vietos projekto „Kaimo gyventojams pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (MOLĖ-LEADER-6B-DI-2-3-2018), pateikto pagal VPS priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ atrankos ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

Viešinimo - aktyvinimo renginiai

Viešinimo - aktyvinimo renginiai 2018.07.23

Liepos mėnesio viešinimo aktyvinimo renginių grafikas

2018

liepa

     
PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
23 24 25 26 27
Suginčių BC - 15 val. Darbotvarkė Dapkūniškio BC - 11.00 val., darbotvarkė   Balninkų BC 12.30 val., darbotvarkė                         Toliejų BC - 14 val.,darbotvarkė Levaniškių BC - 14.00 val., darbotvarkė Skudutiškio BC 15.30 val., darbotvarkė

 Rugpjūčio mėnesio viešinimo aktyvinimo renginių grafikas

Rugpjūtis

     
PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
    01 02 03
     

9.30 val. Inturkės BC, darbotvarkė

11.00 val. Arnionių BC, darbotvarkė

12.30 val. Joniškio BC, darbotvarkė

14.00 val. Kuolakasių BC, darbotvarkė

 
PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS
06 07 08 09 10
11.00 val. Bekupės BC, darbotvarkė    

 

 

 

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų r. VVG narių susirinkimas 2018.06.20

Kviečiame į Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ 
narių visuotinį susirinkimą!

2018 m. birželio mėn. 28 d., ketvirtadienį,
15 val. savivaldybės salėje (Vilniaus g. 44, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė

Valdybos susirinkimas

Valdybos susirinkimas 2018.06.13

Kviečiame į Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ valdybos susirinkimą!

2018 m. birželio mėn. 19 d., antradienį, (po PAK posėdžio) VVG biure (Vilniaus g. 45, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl visuotinio rinkiminio susirinkimo organizavimo.
 2. Dėl paprasto kvietimo Nr. 2 teikti projektus pagal VPS I prioriteto ,,Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ priemonę Nr.LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimo ir tvirtinimo.
 3. Dėl paprasto kvietimo Nr. 3 teikti projektus pagal VPS II prioriteto ,,Novatoriškos plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens vietos gyvenime didinimas“ priemonę Nr.LEADER-19.2-SAVA-10 „Regioninių produktų kūrimas, panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo.
 4. Kiti aktualūs klausimai.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07866

 Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis

Vietos projektų atrankos komiteto posėdis 2018.06.13

2018 m. birželio 19 d. (antradienį) 10.30 val. Molėtų r. VVG „Keisdamiesi keičiame“ biure, Vilniaus g. 45, Molėtai, organizuojamas vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Posėdyje kviečiami dalyvauti komiteto nariai – Molėtų r. VVG valdybos nariai ir nariai-stebėtojai – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai.

Darbotvarkė:

1. Dėl Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ (toliau – VVG) vietos projektų atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės tvirtinimo.

2. Dėl VVG vieto projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo.

3. Dėl R. Rabcevičiaus IĮ ‚Prie Arino“ vietos projekto „Aktyvios ir inovatyvios paslaugos turistams prie Arino“ (MOLĖ-LEADER-6A-DJ-1-3-2018), pateikto pagal VPS priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ atrankos ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

3. Dėl UAB „Pagulbio grūdai“ vietos projekto „Pagulbio grūdų įmonės kūrimas“ (MOLĖ-LEADER-6A-DJ-1-1-2018), pateikto pagal VPS priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ atrankos ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

4. Dėl Inturkės bendruomenės centro vietos projekto „Vaikų ir jaunimo neformalaus švietimo ugdymas, mažinat socialinę atskirtį Inturkės, Luokesos ir Joniškio seniūnijose“ (MOLĖ-LEADER-6B-J-1-5-2018), pateikto pagal VPS priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukinat jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ atrankos ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

5. Dėl VšĮ Idėjų medis vietos projekto „Bendrystės jėga“ (MOLĖ-LEADER-6B-J-1-6-2018), pateikto pagal VPS priemonę „Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukinat jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ atrankos ir perdavimo į kitą vertinimo etapą.

Visuotinis ataskaitinis Molėtų VVG narių susirinkimas

Visuotinis ataskaitinis Molėtų VVG narių susirinkimas

KVIETIMAS

 Kviečiame į Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“
narių visuotinį susirinkimą!

2018 m. kovo mėn. 30 d., penktadienį,
14 val. VVG administracijos patalpose (Vilniaus g. 45, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl paprasto kvietimo Nr. 2 teikti projektus pagal VPS I prioriteto ,,Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ priemonę Nr.LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo tvirtinimo;
 2. Dėl 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo;
 3. Dėl 2017 metų finansinė ataskaitos patvirtinimo;
 4. Dėl metines 2017 metų VPS įgyvendinimo ataskaitos pristatymo;
 5. Einamieji klausimai.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07866

 Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com

Valdybos susirinkimas

Valdybos susirinkimas 2018.03.20

Kviečiame į Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“ valdybos susirinkimą!

2018 m. kovo mėn. 23 d., penktadienį, 15.00 val.  VVG biure (Vilniaus g. 45, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Dėl pasirengimo visuotiniam-ataskaitiniam rinkiminiam susirinkimui.
 2. Dėl VPS įgyvendinimo situacijos.
 3. Dėl  tarptautinio bendradarbiavimo projekto paraiškos pasitvirtinimo.
 4. Dėl tarpregioninio bendradarbiavimo projektų perspektyvos ir poreikio.
 5. Kiti aktualūs klausimai.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti!

Telefonas pasiteiravimui 8 683 07866

 Klausimus bei pageidavimus susirinkimui prašome siųsti el. paštu moletuvvg@gmail.com

Konferencija "LEADER-naujų darbo vietų perspektyva"

Konferencija "LEADER-naujų darbo vietų perspektyva"

Kviečiame visus į Molėtų VVG organizuojamą konferenciją, kuri vyks gruodžio 28 d. 11 val. Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro salėje (Inturkės g. 4, Molėtai). Renginio metu bus pristatomos Molėtų rajono turizmo traukos vietovių plėtros galimybės ir 2017 m. gruodžio 22 d. paskelbto paprasto kvietimo Nr.1 finansavimo gairės. Konferencijos dienotvarkė

Visuotinis Molėtų VVG narių susirinkimas

Visuotinis Molėtų VVG narių susirinkimas

Kviečiame į Molėtų r. vietos veiklos grupės „Keisdamiesi keičiame“
narių visuotinį susirinkimą!

2017 m. gruodžio mėn. 19 d., antradienį,
15 val. savivaldybės salėje (Vilniaus g. 44, Molėtai)

Susirinkimo darbotvarkė

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams.

Mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams. 2017.12.13

Gruodžio 18 dieną (pirmadienį) organizuojami mokymai potencialiems vietos projektų pareiškėjams, kurie vyks Molėtų švietimo centro salėje (Vilniaus g. 44, Molėtai III aukštas 305 kab.). Mokymų tema "Turizmo potencialo ir kitų vietos išteklių panaudojimo galimybės". Pradžia - 9 val. Registracija  telefonais 8-383 51061; 8- 683 07877 arba el. p. moletuvvg@gmail.com    Mokymų dienotvarkė

1 2 3 ... 7

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2018.01.05)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas pirmasis vietos projektas

Patvirtintas pirmasis vietos projektas

2018 m. rugpjūčio 31 d. NMA sprendimu skiriama parama VšĮ Idėjų medis projektui "Bendrystės jėga" Nr.MOLĖ-LEADER-6B-J-1-6-2018 įgyvendinti. Skiriama iki 14675,00 Eur dydžio parama, iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 12 473,75 Eur t.y. 85 proc. paramos sumos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 201,15 Eur, t.y. 15 proc. paramos sumos.

 

/             

             

 

  

 

Renginių kalendorius