Projektas "Nuostabus kaimas"Projektas "Nuostabus kaimas"

Naujienos

Užbaigtų projektų metinės ataskaitos

Užbaigtų projektų metinės ataskaitos

Informuojame, kad projektų vykdytojai, kurie vykdė Vietos projektus finansuojamus 2007-2013 m. Molėtų rajono kaimo vietovių plėtros strategijos lėšomis, privalo pateikti iki 2018 m. balandžio 30 d. užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą.

Ataskaitos forma.   Projektų vykdytojai, kurie privalo pateikti ataskaitas.

Užbaigtų vietos projektų metinės ataskaitos priimamos adresu; Vilniaus g. 45, Molėtai, 33102,  darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. arba pasirašytas ir nuskenuotas ataskaitas siųskite el. paštu:  moletuvvg@gmail.com 

Iškilus klausimams maloniai kviečiame kreiptis tel.+370 683 07877 (administratorė Janina Leišienė), +370 383 51061  arba el. paštu moletuvvg@gmail.com  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS INFORMACIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-20 ,,Dėl 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Paramos paraiškos forma skelbiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt) interneto svetainėse. Paramos paraiškas priima Agentūra nuo 2018 m. sausio 22 iki vasario 23 d. darbo laiku: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val.; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Paramos paraiška Agentūrai gali būti pateikta vienu iš būdų:

- spausdintine forma. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta Agentūrai (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);

- elektronine forma. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir pateikti Agentūrai elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt.

Papildomą informaciją teikia Agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt.  

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo 2017 m. apžvalga

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo 2017 m. apžvalga

Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro (toliau – PLŽMMC) parengta apžvalga siekiama pateikti visuomenei statistinius LEADER priemonės įgyvendinimo Lietuvoje duomenis, leidžiančius matyti bendrą LEADER įgyvendinimo Lietuvoje situaciją ir palyginti kiekvienos VVG pasiekimus. Apžvalgą galite rasti čia.

Konferencija "LEADER-naujų darbo vietų perspektyva"

Konferencija "LEADER-naujų darbo vietų perspektyva"

Kviečiame visus į Molėtų VVG organizuojamą konferenciją, kuri vyks gruodžio 28 d. 11 val. Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro salėje (Inturkės g. 4, Molėtai). Renginio metu bus pristatomos Molėtų rajono turizmo traukos vietovių plėtros galimybės ir 2017 m. gruodžio 22 d. paskelbto paprasto kvietimo Nr.1 finansavimo gairės. Konferencijos dienotvarkė

Paprastas kvietimas Nr.1 teikti vietos projektus

Paprastas kvietimas Nr.1 teikti vietos projektus

Molėtų rajono vietos veiklos grupė "Keisdamiesi keičiame" kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos "Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m."  priemones:

  • Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas Nr.LEADER-19.2-SAVA-5.
  • Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius Nr.LEADER-19.2-SAVA-8.
  • Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.
  • Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą Nr. LEADER-19.2-SAVA-10;

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2017-12-22 d. 8.00 val. iki 2018-02-19 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Molėtų rajono vietos veiklos grupės "Keisdamiesi keičiame" būstinėje adresu: Vilniaus g. 45, Molėtai

Plačiau apie kvietimą skaitykite skiltyje Pareiškėjams/Kvietimai

2017 m. gruodžio 28 d. (ketvirtadienį) 11 val. Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro salėje (adresu Inturkės g. 4, Molėtai) vyks konferencija "LEADER-naujų darbo vietų perspektyva", kurioje bus pristatytas Paprastas kvietimas Nr.1 ir jo suteikiamos galimybės

Konkursas „Po tėviškės dangum 2017"

Konkursas „Po tėviškės dangum 2017"

Kviečiame dalyvauti Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro (PLŽMMC) konkurse „Po tėviškės dangum“. Šiemet konkursas organizuojamas kartu su partneriais VšĮ „Ekoagros“. Konkurso tema - „Palinkėjimas Lietuvai šimtmečio proga „Eko link“. Užduotis - sukurti sveikinimo atvirlaiškį Lietuvai šimtmečio proga su palinkėjimu Lietuvos visuomenei gyventi ekologiškiau. 

„Kitais metais švęsime Lietuvos šimtmetį, tad norime prisidėti prie šio gražaus šalies jubiliejaus minėjimo. Sveikiname mūsų kraštą ir norime palinkėti kraštiečiams kitą Lietuvos šimtmetį labiau domėtis ekologija ir darnia aplinka. Norime paskatinti visuomenę geriau suvokti žmogaus ir aplinkos ryšį, mokytis saugoti aplinką ir biologinę įvairovę, tausoti gamtos išteklius, rūpintis savo ir savo šeimos narių sveikata bei gerove, teikiant pirmenybę ekologiškiems produktams", - apie konkursą kalba PLŽMMC direktorė Lina Gumbrevičienė. Plačiau...

1 2 3 ... 16

Apklausa

Kaip vertinate socialinio verslo kūrimo galimybę bendruomenėje?

Balsuoti Visos apklausos

Strategija

Molėtų  rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.  (aktuali redakcija nuo 2018.01.05)   (atsisiųsti)

Projekto Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001

Projekto įgyvendinimo vieta: Molėtų rajono savivaldybė, išskyrus Molėtų miestą 

Projekto įgyvendinimo terminas: iki 2023 m. rugpjūčio 31 d

Projekto paramos suma  - 1 636 108,00 Eur. Iš jų:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos – 1 390 691,80 Eur (t.y. iki 85 proc.)

Lietuvos valstybės biudžeto  lėšos – 245 416,20 Eur  (t.y. iki 15 proc.)

Skaityti plačiau

Trumpas strategijos pristatymas

Patvirtintas strategijos keitimas

Patvirtintas strategijos keitimas

 2018.01.05 gautas raštas, kuriame informuojama, jog Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA), įvertinusi Jūsų 2017 m. gruodžio 21 d. raštu Nr. IN-71 „Dėl strategijos keitimo iniciavimo“ ir 2018 m. sausio 4 d. raštu Nr. IN-02 „Dėl dokumentų pateikimo“ pateiktą Vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KU-15-1-06802-PR001 „Molėtų rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ (toliau – VPS), įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER“, keitimą, vadovaudamasi VPS administravimo taisyklių 82.8.1 ir 82.8.2.1 papunkčiais, informuoja, kad priėmė sprendimą patvirtinti VPS keitimą.

Konferencija "LEADER-naujų darbo vietų perspektyva"

Konferencija "LEADER-naujų darbo vietų perspektyva"

Š.m. gruodžio 28 d. 11 val. Molėtų turizmo ir verslo informacijos centre (toliau TVIC) vyko Molėtų rajono VVG „Keisdamiesi keičiame“ konferencija tema „LEADER-naujų darbo vietų perspektyva“. Konferenciją pradėjo V. Šironas, Molėtų VVG pirmininkas, kuris pastebėjo, kad po ilgų ir nuoseklių darbų metų pabaigoje pagaliau pavyko paskelbti itin svarbų dokumentą – „Paprasta kvietimą teikti vietos projektus Nr.1“.  Šis kvietimas savotiškai vainikuoja ilgą vietos veiklos grupės darbą vykdant projektą "Molėtų rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2014-2020 m." Nr.42VS-KU-15-1-06802-PR001. Konferencijos tema tiesiogiai siejasi su vietos plėtros strategijos tikslais, nes tai, ko siekiama ES pinigais arba LEADER programa, neturi tenkinti tik momentinius poreikius, bet privalo kurti perspektyvą. Būtent darbo vietų kūrimas ir yra šios perspektyvos rodiklis. LEADER sukuria milžiniškas galimybes bendruomeninio ir socialinio verslo iniciatyvoms. Turime visas galimybes, dabar tik atsakingai pasinaudokime jomis. Plačiau skaitykite

/             

             

 

  

 

Renginių kalendorius