Projektas "Nuostabus kaimas"Projektas "Nuostabus kaimas"

Naujienos

Kvietimas teikti paraiškas

Kvietimas teikti paraiškas

  Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba skelbia prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkursą ir kviečia dalyvauti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas nevyriausybines organizacijas, juridinius asmenis, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, bei mokslo ir studijų institucijas teikti paraiškas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšoms gauti. Plačiau skaitykite 

Socialinis verslas

Socialinis verslas

      Socialinis verslas – tai visuomeninę misiją vykdančios organizacijos, kurios taiko verslo strategijas siekdamos apibrėžto socialinio ar aplinkosaugos tikslo.Socialinį verslą gali vykdyti pelno siekiančios įmonės, kurių ekonominės veiklos pagrindinis tikslas – socialinė nauda, ir pelno nesiekiančios organizacijos, savo veikloje taikančios verslo modelius. 

         Šį verslo modelį taikančių  organizacijų misija yra atrasti kūrybiškus, verslius sprendimus didžiausioms visuomenės problemoms, tokioms kaip skurdas, išsilavinimo galimybių stygius, nedarbas, sveikatos ir kitos visuomenę ar mažas bendruomenes apimančios problemos. Skirtingai nei įprasti verslo modeliai, socialinio verslo organizacijos veikia siekdamos teigiamų pokyčių, kurie įgalina visuomenę veikti efektyviau.Socialinis verslas gali veikti įvairiom formom, tačiau nuo tradicinio verslo modelio skiriasi tuo, kad pirminė jo misija yra socialinis poveikis ir nauda visuomenei – opių socialinių problemų arba rinkos nepakankamumo mažinimas ar švelninimas – o ne akcininkų pelno maksimizavimas, todėl didžioji dalis uždirbto pelno pirmiausiai naudojama socialinių tikslų įgyvendinimui, t. y. reinvestuojama į savo veiklos plėtrą arba naudojama visuomeninei, labdaringai veiklai. 

   Geriausia socialinį verslą apibūdina Nobelio premijos laureato, Dr. Muhammad Yunus pateikti 7 Socialinio Verslo principai:

  1. Socialinio verslo misija yra išspręsti tam tikrą socialinę problemą visuomenėje (per socialinę inovaciją arba sėkmingų praktikų pritaikymą);
  2. Socialinis verslas yra finansiškai patvarus, turi gyvybingą verslo modelį;
  3. Socialinis verslas nemoka dividendų investuotojams – jo tikslas nėra akcininkų kapitalo maksimizavimas;
  4. Pelnas eina socialinei problemai spręsti arba reinvestuojamas į socialinio verslo plėtrą;
  5. Socialinis verslas veikia darnoje su aplinka;
  6. Darbuotojai gauna rinkos lygio arba aukštesnius atlyginimus, jų darbo sąlygos yra geresnės nei vidutinėje įmonėje;
  7. Kurk su džiaugsmu!

     Lietuvoje dar menkai pasitikima privačia iniciatyva, socialinis verslas yra mažai žinomas, trūksta geros praktikos pavyzdžių, stokojama skatinamųjų ir finansinės paramos priemonių, taip pat socialinio verslumo mokymų, kompetencijos, todėl nedaug organizacijų savo veikloje taiko socialinio verslo principus. Kol Lietuvoje socialinis verslas tik žengia pirmuosius žingsnius, pasaulyje – tai dešimtmečius gyvuojantis reiškinys. Ir nors socialinis verslas šalyje jau pradeda leisti šaknis, mūsų valstybė dar negali pasidžiaugti turinti parengtą socialiniam verslui skatinti ir jo plėtrai reikalingą teisinę bazę. Pasiekimu galime laikyti tai, kad jau turime parengtą  Socialinio verslo koncepciją. Taip pat parengtas Socialinio verslo gidasŠiame gide rasite įžangą į svarbiausius aspektus, į kuriuos reikia atsižvelgti kuriant socialinį verslą. Socialinio verslo gidui išvysti šviesą padėjo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, VšĮ Versli Lietuva, Jaunųjų profesionalų programa „Kurk Lietuvai“.  Sukurtas ir visuomenei pristatytas animacinis - edukacinis filmukas, pristatantis  Socialinį verslą.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „futbolo kamuolys“  Verbiškių bendruomenės centras  gegužės 28 d. (Šeštadienį) visus kviečia  į organizuojamą  Tėvo dienos futbolo turnyrą skirtą Tėvo dienai paminėti. Turnyras vyks Verbiškių kaimo stadione.

Renginio programa:

11:00 Renginio atidarymas  

11:15 - 16:30 Futbolo turnyras (dalyvauja 4 komandos). Pertaukų metu įvairios pramogos žiūrovams.

17:00 Grupės " Drovuoliai' pasirodymas

21:35 Čempionų lygos finalas po atviru dangumi

Renginys registruotas ir dalyvauja projekte "Aš už Lietuvą" , todėl savo dalyvavimą kviečiame registruoti čia: http://asuzlietuva.lt/#/veiklos/757.

Kviečiame  visus apsilankyti!

Paramos socialiniam verslui kurti galimybės, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Leader“

                     Š.m. gegužės 5 d. VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centre vyko seminaras „Paramos  socialiniam verslui kurti galimybės, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Leader“. Seminare susirinko Ukmergės, Vilniaus, Molėtų, Zarasų, Kauno, Širvintų, Trakų, Kelmės ir kt. savivaldybių VVG, dalyvavo Leader centro atstovai. Renginį organizavo Žemės ūkio ministerija. Seminarą moderavo Ilona Javičienė ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyr. specialistė. Trumpame ir dalykiškame  pranešime  „Paramos socialiniam verslui kurti galimybės, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Leader“ apžvelgta 2007-2013 m. laikotarpio priemonė „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ( LEADER metodu).

                      Per šį laikotarpį vidutiniškai kiekvienai VVG teko apie 2 mln. eurų, gauta apie 4000 vietos projektų paraiškų, parama skirta 3 571 projektui. Apžvelgiant šį laikotarpį, pažymėta, kad verslo plėtros projektams teko 6 proc. paramos, visuomeninės veiklos gerinimui - 29 proc., infrastruktūrai gerinti – 65 proc. Per LEADER projektus  daugiausiai buvo tvarkomi bendruomenių namai, viešosios erdvės, vandentvarka, religiniai objektai, ugdymo/kultūros objektai, amatų centrai, jaunimo namai, klubai, keliai, socialinių paslaugų objektai. Verslo plėtros projektų tarpe populiariausi buvo projektai susiję su kaimo turizmu, poilsio ir laisvalaikio organizavimu, statyba ir apdaila, socialinių paslaugų tiekimu, maisto ir gėrimų gamyba, automobilių remontu, grožio ir sveikatinimo centrais ir kt.  Visuomeninės veiklos gerinimo projektais buvo siekiama vykdyti ir palaikyti tradicines ir netradicines šventes, sporto turnyrus, stiprinti materialinę bazę, vykdyti mokymus ir mokomuosius vizitus, rengti stovyklas, propaguoti sveiką gyvenseną, skatinti turizmą ir informavimo veiklą, leidybą.

                      Apžvelgdama 2014-2020m. laikotarpį, Ilona Javičienė pristatė Kaimo plėtros perspektyvą ir itin pabrėžė, kad šioje programoje  LEADER  priemonės pagrindinis įgyvendinimo principas: darbo vietų kūrimas kaimo vietovėse. Investicijos susijusios su naujų darbo vietų kūrimu, socialine vietos gyventojų įtrauktimi, skurdo mažinimu. Ji pastebėjo, kad tai puikiai suvokia ir savo strategijose atspindi visos Lietuvos VVG, pateikusios strategijas, kurias ŽŪM planuoja įvertinti iki 2016 m.  birželio 20 d. Planuojama, kad vietos projektai bus pradėti įgyvendinti 2017 metais. Kalbėjusioji pabrėžė, kad naujame laikotarpyje kuriamas socialinis verslas tikrai gali būti įrankiu LEADER strategijų tikslams pasiekti, kad jis kuria didesnę pridėtinę vertę, kad tai geresnė kokybė, kad tai mažiau rizikingas verslas. Ji akcentavo, kad socialinio verslo kūrimas nėra priverstinis dalykas, tačiau pastebėjo, kad esant visoms palankioms sąlygos, o tai reiškia, kad turint tiksliai identifikuotą problemą ir bendruomenėje subrendusį ryžtą ją išspręsti, reikia imtis tokio verslo.

                      Antrąjį pranešimą: „Socialinio verslo koncepcija Lietuvoje. Gerųjų pavyzdžių analizė“ padarė Andželika Rusteikienė iš Investors‘ Forum,  VšĮ Geri norai. Ji pristatė socialinį verslą kaip vieną iš būdų spręsti socialines problemas per verslą ir pastebėjo, kad Lietuvoje jau turime socialinio verslo koncepciją, kad jau parengtas priemonių planas. Tačiau apie lėšų paiešką būtina mąstyti plačiau ir ieškoti įvairių šaltinių. Jie galimi iš kelių ministerijų: VRM, ŽŪM, SADM, ŪM. Šiuo metu dar nėra tikslaus atsakymo kur ir kiek galima tikėtis lėšų socialinio verslo projektams, tačiau koordinuoja procesą ūkio ministerija rengdama teisės aktus, o daugiausiai tikimasi pinigų iš LEADER priemonės per ŽŪM, VRM dar sprendžiama, o SADM skirs kelis milijonus per 5 metus.

                       Pranešimą „Socialinio verslo kriterijai ir poveikio vertinimas“ padarė Modesta Kairytė ir Neringa Stroputė iš VšĮ Versli Lietuva. Jos pateikė Socialinio verslo kriterijus ir  socialinio poveikio matavimo gaires pagal JPP Kurk Lietuvai parengtą projektą. Mūsų  VVG atstovų seminare nuomone, tai itin naudingas pranešimas siekiant kurti socialinį verslą nuo pat pradžių iki jo loginės pabaigos. VšĮ Versli Lietuva  jau dabar teikia puikią  galimybę mentorių programos pagalba gauti reikalingas konsultacijas pradedant nuo verslo  idėjos ir iki realių žingsnių, kuriant socialinį verslą. Pateikusios itin ryškių tokio socialinio verslo pavyzdžių, jos parodė,  kaip vietos bendruomenė gali spręsti lokalines socialines ir kitas problemas, išanalizavo tokio verslo modelius, mokė atlikti ir pamatuoti socialinio poveikio rezultatus per naudą žmogui, bendruomenei, valstybei. Toks pamatavimas labai reikalingas ne tik partnerių įsigijimui, bet ir ekonominei naudai per socialinį verslą išmatuoti. Lektorių nuomone šiandien itin svarbu didinti socialinio verslo žinomumą, šviesti, raginti politikus ir skatinti verslumo įgūdžių ugdymą.

 Seminaro dalyviai, pasibaigus visiems pranešimams, neskubėjo skirstytis. Emocingi pristatymai paragino diskutuoti, tartis ir siekti tolimesnio bendradarbiavimo diegiant socialinio verslo modelį Lietuvos kaimuose ir miestuose. Turime  vilčių, kad tema yra svarbi  Molėtų rajono bendruomeninkams, todėl  naujo laikotarpio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pradžioje  planuojame  plačiai ir detaliai analizuoti socialinio verslo skatinimo ir organizavimo galimybes Molėtų rajone. Sekite mūsų informaciją. O turėdami laiko paanalizuokite informaciją čia:

www.žmogui.lt

www.gerinorai.lt

www.nvoavilys.lt

Pranešame, kad 2016 m. balandžio 29 d. Molėtų rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu paskirstytos lėšos 52-iems 2016 metų NVO projektams finansuoti. Paskirstyta  14950 eurų savivaldybės biudžeto lėšų. Molėtų VVG „Keisdamiesi keičiame“ projektui „Parama Molėtų rajono VVG „Vietos plėtros strategijos 2014-2020 m.“ pradžiai" skirta 550 eurų.  Piniginės lėšos bus skiriamos VVG biuro informacinės lentos pirkimui, komunalinių paslaugų apmokėjimui, spausdinimo ir  transporto išlaidoms, VVG administruojančios grupės mokymams. Plačiau apie projektą skaitykite

VVG tinklo visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

VVG tinklo visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

Balandžio 27 dieną Kėdainių raj. Josvainiuose įvyko VVG tinklo visuotinis ataskaitinis- rinkiminis susirinkimas, kurio metu patvirtinta veiklos ir finansinės ataskaitos, išrinkta nauja valdyba ir VVG tinklo pirmininkė. Valdybą sudaro 10 narių, po vieną iš kiekvienos apskrities. Naujosios valdybos atstovai:
1. Alytaus apskrities- Povilas Saulevičius (Varėnos krašto VVG);
2.Kauno apskrities- Janina Augustinavičienė (Kaišiadorių r. VVG );
3. Klaipėdos apskrities- Raimonda Damulienė (VVG „Pajūrio kraštas“);
4. Marijampolės apskrities- Lina Mineikienė (Marijampolės VVG );
5. Panevėžio apskrities- Neringa Čemerienė (Kupiškio r. VVG);
6. Šiaulių apskrities- Romas Kalvatis (VVG „Radviliškio lyderis“);
7. Tauragės- Arūnas Stasiūnas (VVG "Nemunas");
8. Telšių apskrities- Giedrė Kazakevičienė (Plungės r. VVG);
9. Utenos apskrities- Jolita Umbrasienė (Utenos r. VVG);
10. Vilniaus apskrities- Violeta Jankauskienė (Vilniaus r. VVG).
Buvusi pirmininkė Reda Kneizevičienė rinkimuose nedalyvavo. Naująja VVG tinklo pirmininke tapo Vilniaus rajono VVG pirmininkė Violeta Jankauskienė.
Susirinkime buvo apdovanota VVG tinklo logotipo konkurso nugalėtojas. Juo tapo Ramūnas Zdanavičius. Skatinamuosius prizus laimėjo Kauno ir Trakų VVG atsiųsti logotipai.
Susirinkimas patvirtino 100 eurų nario mokestį bei vyko diskusija dėl VVG tinklo darbo veiklos gerinimo.
Linkime naujai išrinktai valdybai ir pirmininkei sėkmės darbuose.
VVG tinklo informacija

Aktyviai Molėtų bendruomenės teikė paraiškas Nacionalinei paramai gauti

Aktyviai Molėtų bendruomenės teikė paraiškas Nacionalinei paramai gauti

Šiais metais 10 Molėtų rajono bendruomenių (Arnionių bendruomenė, Padvarnių bendruomenė, Verbiškių bendruomenės centras, Tradicinių amatų centras "Meniškas kaimas", Alantos bendruomenės centras, Bekupės bendruomenės centras, Inturkės bendruomenės centras, Kuolakasių kaimo bendruomenė, Mindūnų bendruomenės centras, Kijėlių kaimo bendruomenė)  pateikė paraiškas gauti paramai kaimo bendruomenių veiklai remti. Iš jų:  5 bendruomenės  prašo paramos pagal viešųjų erdvių sutvarkymo sritį;  4 bendruomenės stiprina savo materialinę bazę ir 1 bendruomenė prašo paramos tradiciniam renginiui organizuoti. Plačiau apie surinktas paraiškas skaitykite .

Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų rezultatai

Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų rezultatai

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijaLR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija balandžio 15 d.  paskelbė Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkurso rezultatus.
Iš viso buvo gauta 835 paraiškos.  Skirta parama 362 projektams.
7 paraiškas pateikė Molėtų rajono bendruomenės: VO „Alantos bendruomenės centras“; VO „Skudutiškio bendruomenės centras“; VO „Balninkų bendruomenės centras“; VO „Joniškio bendruomenės centras" VO „Naujasodžio kaimo bendruomenė“; VO „Verbiškių bendruomenės centras“; Tradicinių amatų centras „Meniškas kaimas“.

Finansavimas skirtas keturioms projektinėms iniciatyvoms Molėtų rajone įgyvendinti:

Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas Balų vidurkis Skiriama suma, Eur
Visuomeninė organizacija „Verbiškių bendruomenės centras Aktyvus kaimas 71,00 4051
Visuomeninė organizacija „Alantos bendruomenės centras“ Kartų pynė 64,50 8175
Visuomeninė organizacija „Balninkų bendruomenės centras“ Būkime kartu puoselėdami kultūrines etnines tradicijas 57,50 5030
Visuomeninė organizacija „Skudutiškio bendruomenės centras Kartų bendravimas Skudutiškio bendruomenėje 54,50 8892

Sveikiname gavusias paramą bendruomenes ir linkime sėkmės įgyvendinant projektus!

Daugiau apie konkurso rezultatus skaitykite socmin.lt  puslapyje.

VVG tinklo konkursas logotipui sukurti

VVG tinklo konkursas logotipui sukurti

       Kviečiame sudalyvauti VVG tinklo paskelbtame konkurse VVG tinklo logotipui sukurti.

Logotipo konkursas susideda iš 2 etapų: pirmajame etape konkursą organizuoja kiekviena vietos veiklos grupė ir iki trijų logotipo projektų siunčia antram konkurso etapui; antrasis konkurso etapas – logotipo konkursas tęsiamas VVG tinkle ir renkamas nugalėtojas iš visų VVG atsiųstų nugalėtojų logotipų.

Logotipas turi būti originalus ir tik dalyvio (arba dalyvių kolektyvo) sukurtas kūrinys. Užrašas (pageidaujamas pilnas pavadinimas) gali būti nebūtinai standartiniu šriftu, bet piešiniais ar kitais grafiniais elementais.
Logotipas turėtų būti informatyvus, aiškus ir įsimenantis. Pateikiamas 2 būdais: spalvinis ir juodai-baltas, EPS ar CDR formatu ir PDF, JPEG, PNG formatais.
Kiekvienas konkurso dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip 2 skirtingus logotipų variantus. Skirtingais variantais laikomi iš pažiūros skirtingi logotipai.

Pirmojo konkurso etapo metu dalyviai logotipus pateikia iki 2016 m. balandžio 1 d. elektroniniu paštu moletuvvg@gmail.com
Siunčiant konkursinius darbus reikia nurodyti savo vardą, pavardę bei telefono numerį ir el. paštą.
Antrojo konkurso etapo metu kiekviena VVG iki trijų logotipų pateikia elektroniniu paštu vvgtinklas@gmail.com nurodant temą „logotipo konkursas“ iki 2016 m. balandžio 10 d.

Logotipas tvirtinamas visuotiniame susirinkime. Susirinkimo metu apdovanojamas konkurso nugalėtojas. Piniginis prizas nugalėtojui - 200 Eurų. VVG tinklo valdyba išrenka du po 50 eurų paskatinamuosius prizus.

VVG tinklo valdybos ištrinkti konkurso nugalėtojai bus skelbiami iki 2016 m. gegužės 1 d.

 

2 % parama

2 % parama

Kviečiame pasinaudoti galimybe paremti mūsų asociacijos veiklą pervedant iki 2 % pajamų mokesčio, sumokėto valstybei. Plačiau skaitykite

Įvykusi vaizdo konferencija

Įvykusi vaizdo konferencija 2016.03.18

        Šiandien Žemės ūkio ministerija ir Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras (Centras) vietos veiklos grupėms tiesiogiai transliavo vaizdo konferenciją apie nacionalinės paramos kaimo bendruomenėms taisyklių pasikeitimus. Konferencijos vaizdo įrašą ir pranešimą galite rasti Centro tinklalapyje  

1 2 3 ... 6

Strategija

/             

       

 

 

Renginių kalendorius